Đặt banner 324 x 100

Sổ tay đảng viên 2020


SỔ TAY ĐẢNG VIÊN 2020


SỔ TAY ĐẢNG VIÊN 2020
SỔ TAY ĐẢNG VIÊN 2020 - anh 1

Click vào ảnh lớn để zoom


Giá : 75.000 VND

Số lượng       

Để phục vụ nhu cầu của các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên chuẩn bị cho Đại Hội Đảng Bộ các cấp tiến tới Đại Hội Đại Biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng, Nhà Xuất Bản Thông Tin Và Truyền Thông phối hợp với đơn vị Sách Lý Luận Chính Trị Pháp Luật Thăng Long xuất bản và phát hành cuốn SỔ TAY ĐẢNG VIÊN 2020 & SỔ TAY CẤP ỦY VÀ BÍ THƯ CHI BỘ với nội dung được cập nhật bổ sung cuốn sổ tay không chỉ dành cho ghi chép mà còn là cẩm nang hữu ích phục vụ thiết thực cho công tác của cán bộ cấp ủy Đảng vad Đảng Viên.

Cuốn sổ được trình bày đẹp, trang trọng in trên hất liệu giấy tốt

Mọi Chi tiết liên hệ:0913.753.769

Hoặc 0966.123.724

 Website:http://sachkinhtetaichinh.com

Email: Sachkinhtetaichinh2012@gmail.Com

Giao hàng tận nơi

Thông tin liên hệ


: aaaale
:
:
:
: