Đặt banner 324 x 100

Bài văn mẫu tả gia đình bằng tiếng Trung


Bài văn mẫu tả gia đình bằng tiếng Trung
我的家庭   
爱我的家庭,为我有一个快乐的家庭.   
我的爸爸是一名英语教师,他的名字叫 铭俊.他今年38.他非常喜欢打篮球.我的妈妈是赶什么呢?她是一名教师吗?是的.说对了!我的妈妈是一个很亲切、友善的人,她今年37.妈妈总是勤劳的干活.爱我的父母.   
在星期六和星期天里,经常去图书馆和弹钢琴.我爸爸去打篮球.时侯,们都在家看电视和听音乐.   
爱我家.为我和爸爸妈妈一起生活得很开心!
 
Wǒ de jiātíng 
wǒ ài wǒ de jiātíng, yīnwèi wǒ yǒu yīgè kuàilè de jiātíng. 
Wǒ de bàba shì yī míng yīngyǔ jiàoshī, tā de míngzì jiào míng jùn. Tā jīnnián 38 suì. Tā fēicháng xǐhuān dǎ lánqiú. Wǒ de māmā shì gǎn shénme ne? Tā shì yī míng jiàoshī ma? Shì de. Nǐ shuō duìle! Wǒ de māmā shì yīgè hěn qīnqiè, yǒushàn de rén, tā jīnnián 37 suì. Wǒ māmā zǒng shì qínláo de gàn huó. Wǒ ài wǒ de fùmǔ. 
Zài xīngqíliù hé xīngqítiān lǐ, wǒ jīngcháng qù túshū guǎn hé dàn gāngqín. Wǒ bàba qù dǎ lánqiú. Yǒushí hóu, wǒmen dōu zàijiā kàn diànshì hé tīng yīnyuè. 
Wǒ ài wǒjiā. Yīnwèi wǒ hé bàba māmā yīqǐ shēnghuó dé hěn kāixīn!

Gia đình của tôi
Tôi yêu gia đình của tôi, Bởi vì tôi có một gia đình vui vẻ.
Bố tôi là một giáo viên tiếng Anh, Tên của ông là Minh Tuấn. Ông ấy năm nay 38 tuổi. Ông rất thích chơi bóng rổ. Mẹ của tôi theo đuổi công việc gì? Bà là một giáo viên chăng? Đúng vậy. Bạn đoán đúng rồi! mẹ tôi là một người rất dễ gần và thân thiện, bà năm nay 37 tuổi. Mẹ tôi luôn làm việc chăm chỉ. Tôi rất yêu bố mẹ tôi.
Vào thứ 7 và chủ nhật, tôi thường đến thư viện và chơi đàn piano. Bố tôi thì đi chơi bóng rồ, thỉnh thoảng chúng tôi cùng xem ti vi và nghe nhạc ở nhà. 
Tôi yêu gia đình của mình, bởi vì tôi và bố mẹ cùng sống rất hạnh phúc!

Trung tâm ngoại ngữ Atlantic Từ Sơn
Số 24 Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
ĐT: 02223.745.724/02223.745.725
Hotline: 0973.825.167