Đặt banner 324 x 100

Tem Bảo Hành – Giải Pháp x2 Tăng Doanh Thu *^$.*


Tem bảo hành là gì?

Tem bảo hành là một loại tem được dán trên các mặt hàng sản phẩm không chỉ thể hiện đặc điểm riêng của doanh nghiệp sản xuất mà còn là một dịch vụ bảo hành sản phẩm dành cho khách hàng. Và chất liệu để làm ra tem bảo hành thông thường là từ decal vỡ.


https://intemchonghanggia.com/wp-content/uploads/2020/05/in-tem-b%E1%BA%A3o-h%C3%A0nh-%C4%91i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-sms-cho-n%E1%BB%93i-chi%C3%AAn-kh%C3%B4ng-d%E1%BA%A7u-T%C3%A2n-Hoa-Mai.jpg

ĐỊA CHỈ IN TEM CHỐNG GIẢ