Đặt banner 324 x 100

Lớp chuyên viên chuyên viên Chính 0938601982


   Trong những năm qua, công tác bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên ngày càng được chú trọng, Chính phủ và Bộ Nội vụ đã đưa ra nhiều văn bản nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước về hoạt động bồi dưỡng CBCC nói chung và hoạt động bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên nói riêng.
   Mục đích của hoạt động bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên là nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trang bị những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính và kỹ năng thực thi công việc. Thông qua đó, giúp họ nâng cao năng lực công tác trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, đồng thời, hoàn thành các tiêu chuẩn của ngạch và của từng vị trí chức danh.
   Nhận thấy nhu cầu học tập của các cán bộ công chức viên chức, trung tâm xin thông báo khai giảng khóa học Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, chuyên viên, lãnh đạo, quản lý cấp phòng.
   Lịch học linh động, sáng – chiều – tối các ngày trong tuần, phù hợp với mọi đối tượng.
Để tham gia vui lòng liên hệ:
=> Chiêu Sinh : 0938601982
=> Liên lạc: tuvantuyensinh@duyenhai.edu.vn

Chi tiết: http://duyenhai.edu.vn/lop-hoc-chuyen-vien-chuyen-vien-chinh.html

Thông tin liên hệ


: truongdhc
:
: 0938601982
: 156/109 Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng