Đặt banner 324 x 100

Cung Cấp thiết bị cảm biến keyence - Cty Tnhh Hoàng Anh PhươngCty TNHH Hoàng Anh Phương

Chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị hãng KEYENCE giá tốt tại Việt Nam

 

 Hàng chính hãng

Mới 100% - Bảo hành 12 tháng

Chế độ đổi trả 1 :1

Giá thành cạnh tranh trên thị trường

 

Hỗ trợ giao hàng phạm vi toàn quốc

 

 LIÊN HỆ BÁO GIÁ và TƯ VẤN KHÁCH HÀNG


0912 561 794 (Mr. Hậu)
Zalo: 0827.972.729
hoanganhphuongvietnam@gmail.com
hoanganhphuong010@gmail.com

www.thietbidongcatmitsubishi.com

MODEL hiện đang cung cấp

VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH- 6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200,

VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000

VK-8700, VK-8710, VK-8700, VK-8710, VK-8700, VK-8710, VK-8700, VK-8710

 BL-N60UB MY-9510 FD-A100,  FD-A100,  FD-A100,  FD-A100,  FD-A100,  FD-A100,  FD-A100,  FD-A100,  FD-A100,  FD-A100,  FD-A100,  FD-A100,

F2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2- 22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22,

 

TA-340, TH-107TA-340, TH-107TA-340, TH-107TA-340, TH-107TA-340, TH-107TA-340, TH-107 TA-340, TH-107TA-340, TH-107TA -340, TH-107TA-340, TH-107TA-340, TH-107TA-340, TH-107TA-340, TH-107

KL-2TF  ML-G9300

VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK- 8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510,

KEYENCE MK-9010, MK-9000

VT3-E3 BT-B30

FS2-60, FS2-60P, FS2-62, FS2-65, FS-V11, FS-V12, FS-V21, FS-V22, FS-V21R, FS-V22R, FS-V1, FS-M1, FS- M2, FS-T1, FS-T2, FS-N41N FS-N41P FS-V31 FS-N11P FS-N42N CZ-V1, LV-21A, LV-11A FU-10, FU-11, FU-12, FU- 20, FU-21X, FU-22X, FU-23X, FU-22, FU-23, FU-25, FU-31, FU-32, FU-35FA, FU-35FZ, FU-36X, FU-37, FU-38, FU-42, FU-43, FU-4F, FU-4FZ, FU-45X, FU-49X, FU-5F, FU-5FZ, FU-59, FU-63, FU-63Z, FU- 65X, FU-6F, FU-66, FU-66Z, FU-67, FU-68, FU-71, FU-7F, FU-77, FU-77V, FU-78, FU-79, FU-83C, FU-85, FU-95, FU-95Z, CZ-10, CZ-40, LV-H32, LV-H42, LV-H62.

PZ-101, PZ-41, PZ-42, PZ-51, PZ-61, PZ2-41, PZ2-42, PZ2-51, PZ2-61, PZ2-62, PZ-M11, PZ-M31, PZ- M51, PZ-M61, PZ-M71, PZ-V11, PZ-V31, PZ-V71 PQ-01, PQ-02, PS-201, PS-202, PS-25, PS-45, PS-46, PS -47, PS-48, PS-55, PS-56, PS-205, PS-206, PS-55, PS-58, PS-T1, PS-T2, PS-TO, PS2-61, PS-X18 , PS-X28,

EM-030, EM-038, EM-080, EM-054, EM-005, EM-010, EM-014, EZ-8M, EZ-12M, EZ-18T, EZ-30M, EV-108M, EV- 118M, EV-130M, EH-302, EH-303A, EH-305, EH-308, EH-108, EH-114, EH-290, ES-M1, ES-M2, ED-118M, ED-130M, ET-305, ET-308, SH-305, SH-110, SH-114, SH-302, ES-32DC, ES-X38

KV-10R, KV-10T, KV-16AR, KV-16R, KV-16T , KV-24T, KV-24R, KV-40T, KV-40R, KZ-16T, KZ-24T, KZ-16R, KZ-24R

F-1, F-2, F-2HA, F-3HA, F-4, F-4HA, F-5HA, F-6HA SL-C08H, SL-C12H, SL-C16H, SL-C20H, SL-C24H , SL-C28H, SL-C32H, SL-C36H, SL-C40H, SL-C44H, SL-C48H, SL-C52H, SL-C56H, SL-C60H, SL-C64H PZ-101, PZ-41, PZ- 42, PZ-51, PZ-61, PZ2-41, PZ2-42, PZ2-51, PZ2-61, PZ2-62, PZ-M11, PZ-M31, PZ-M51, PZ-M61, PZ-M71, PZ-V11, PZ-V31, PZ-V71 PQ-01, PQ-02, PS-201, PS-202, PS-25, PS-45, PS-46, PS-47, PS-48, PS-55 , PS-56, PS-205, PS-206, PS-55, PS-58, PS-T1, PS-T2, PS-TO, PS2-61, PS2-X18, PS2-X28, PS2-X38, ES -32DCFS-V30, FS-V31, FS-V32, FS-V33, FS-V34FS-V30FS-V20, FS-V21, FS-V22 FS-V20 LV21, LV21AP, LV-22AP, LV-22A, LV-20A 、LV-11A、LV-51M、LV-51MP、LV-52、LV-52P、LV-H110、LV-H100、LV-H300、LV-H35、LV-H37、LV-H32、LV-H67、LV -H62, LV-H47, LV-H42, LV-H41, LV-H64, LV-H65CZ-H32, CZ-H35S, CZ-H37S, CZ-H52, CZ-V21, CZ-V21P, CZ-V22, CZ -V22P FS-V21 FU-42 F-1 PS-47C PW-41 FD-81 PJ-K232 EH-308

AP-11, AP-31, AP-32, AP-33, AP-40, AP-43, AP-44

FU-10, FU-12, FU- 20, FU-25, FU-32, FU-51TZ, FU-55, FU-66, FU-67, FU-77, FU-79, FU-85, FU-95, FU-6F, FU-7F, FU-22X, FU-36X, FU-45X, FU-49X, FU-35FA, FU-35FZ FS2-60, FS2-60P, FS2-62, FS2-65, FS-V11, FS-V12, FS-V21 , FS-V22, FS-V21R, FS-V22R, FS-V1, FS-M1, FS-M2, FS-T1, FS-T2, CZ-V1, LV-21A, LV-11A

 

FS-V22 FU- 42T2 F-2 PS-47 PW-41J FD-82 PJ-K240 EH-308S

FS-V21G FU-43 F-4 PS-49C PW-51 FD-83 PJ-K248 EH-402

FS- V22G FU-45X F-5 PS-49 PW-51J FD-P05 PJ-K256 EH-416

FS-V21RP FU-46 F-2HA PS-201C PW-61 FD-P20 PJ-K264 EH-422

FS-V22RP FU -48 F-3HA PS-201 PW-61J FD-P50 PJ-K416 EH-430

FS-V21X FU-49X F-4HA PS-202 LX-130 FD-F04 PJ-K420 EH-440

Japan KEYENKE KEYENCE special EM-010, EM-014, EM-054, EM-080, ES-32DC , ES-11AC, KEYENCE KEYENCE special ES-12AC, ES-M1, ES-X38, ET-110 , ET-90, ET-305, ET-308, KEENCE KEYENCE EV-108M, EV-108U, EV-130U, EV-112M, EV-118M, EV-118U, KEYENCE KEYENCE special EV-118F, EV-130M, EZ-8M, EZ-12M, EZ-18M, EZ-18, EZ-18T, KEYENCE Keyence special price EX-416, EX-305V, EX-V01, EX-422, EH-110, EH -110S, EH-108, EH-114, PZ2-51, F-2/F-3/F-4/F-2HA/F-3HA/F-4HA/F-1/F-5HAFS-T20 FS -V21,/FS-V22/FS-V21R/FS-V21RP/FS-V11, FS-V31, FS-V33,

KEYENCE optical fiber sensor special sale FS-V21, /FS-V22/FS-V21G/ FS-V22G/FS-V21RP/ FS-V22RP/ FS-V21X FS-V22X, FS-V21R, FS-V22R, FS- V20R, FS-V21RM,FS-H1D/ FS-RS1/ FS-V11/ FS-V10 /FS-V12/ FS-V1(P)/ EV-112M /EV-118M /PZ-101P/ PZ2-61D/ PZ-S10/ A-2 /AG-412 /AG-413/ FU-22X /FU-23X/ FS-T1(P)/ FS-T2(P)/ FS-T1G/ FS-M1(P)/ FS-M2(P)/FS -M1H/ FS-T0/ FS-W0 /FS-R0/ FS-R3/ / FS2-60(P)/ FS2-60G /FS-X18 /FS-17(P)/ FU-10/FU-11/ FU-12 /FU-13 /FU-15/ FU-16 /FU-16Z/ FU-18/ FU-20/ FU-21X/ FU-24X/ FU-25 /FU-31 /FU-32/ /FU -33/ FU-34/ FU-35FA/ FU-35FZ/ FS-L51/F-20 /LV-11A /LV-20A/ FU-35FG /FU-37 /EV-130M /EV-112F /EV-118U / PZ2-42(P) /PZ2-61(P)/ PZ2-62(P)/ PZ2-41ECO/ PZ-B761/ A-4 /AG-80/FU-38(V) /FU-38H /FU -38K /FU-38R/ FU-38S/ FU-40 /FU-40G /FU-41IZ /FU-42 /FU-42T2/ FU-43 /FU-45X /FU-46/ FU-48/ FU-49X / FU-4F /FU-4F2/ EV-130U/ FU-50/ FU-51TZ/ FU-52TZ /FU-53TZ /FS2-62(P) /FS2-65(P)/FU-54TZ/ FU-55 / FU-56/ FU-58 /FU-59/ FU-5F /FU-5F2 /FU-61 /FU-62Z /FU-63 /FU-63T /FU-632 /FU-65X/ FU-66 /FU -662/FU-67/ FU-67G/ FU-67V/FU-68 /FU-6F /FU-69X /FU-71 /FU-712 /FU-73/ FU-75F/ EV-108M /PZ-61L(P) /PZ2-42D(P)/ S-P11( 12)/ S-P01/PZ2-51(P)/ EV-112U /EV-108U/ FU-76F/FU-78/ LV-H37/ LV-H47 /LV-H51 /LV-H52 /LV-H62 / LV-H64/FU-79 /FU-7F/ FU-81C /FU-82C /FU-83C/ FU-84C /FU-85 /FU-852/FU-86 /FU-862/ FU-87 /FU- 88 /FU-91 /FU-92/ FU-93/ FU-93Z /FU-94C/ FU-95 /FU-95H /FU-95Z/ FU-95S/ FU-96/F-1 /F-2/ F-4/ F-5/ F-2HA/ LV-21A(P)/F-3HA /F-4HA /F-5HA /F-6HA /FS-L70 /FS-L71 /FS-L40 /LV-H100 / FS-L41 /FS-L/ PZ-B71150 /LV-22A(P)/ LV-21P.22P /LV-51M /LV51MP /LV-52/ LV-52P /LV-H300/ LV-H32/ LV-H35/ LV-H3/7 LV-H47/ LV-H51/ LV-H52 /LV-H62 /LV -H64 /PS-T1(P)/ PS-T2(P)/ PS-T0/ PS-25/ PS-26 /PS2-61(P)/ KEYENKE optical fiber sensor special sale LV-H42/ LV- H41/ LV-H65/ LV-H67 /LV-L01/ LV-L02/ R-6/ R-7 /FU-77 /FU-77G /FU-77V /CZ-V1/ CZ-10 /CZ-11/ CZ-12 /CZ-40/ CZ-41 /CZ-60 /PS-X28/S-45/ PS-46/ PS-48/ PS-52C/ PS-55C /PS-55/ ES-X38 /PS- 47 /PS-49C/ PS-49/ PS-201/ EH-11D /EH-11DS/ EH-114/PS-52/ PS-58/ PS-47C /EH-308/ ES-W1/ ES-W2/ EH-422 /EH-430/ EH-10B /PS-201C/PS-56 /EH-308S /EH-402 /EH-416 /EH-290 /EH-440 /EH-605/ EH-305S/EH- 614A/ EH-910 /EZ-12M /EZ-18M/ PS-205 /PZ-41(P)/ PZ-41L(P)/ PZ-42(P)/EZ-8M/ EH-302/ EH-303A / PS-202 /PS-206 /PS-05/ EH-305/EZ-30M/ PZ-51(P)/ PZ-61(P)/ EZ-18T/ EV-12M/ EV-18M /AG-410 /PZ-42L(P)/ PZ-51L(P)/ EV-30M/ EV-108M/ PZ-61L(P)/ PZ2-42D(P) /S-P11(12)/ S-P01/PZ2- 51(P) /EV-112U /EV-108U/EV-118F/ EV-130F /PZ2-41(P) /PZ2-41D(P)/ PZ2-42ECO/ A-1/ A-5/ A-3/ VP-91M/PZ2-S1ECO/ EM-030 (P/ EM-080(P) /EM-005(P) /EM-010(P) /ET-308 /ET-110,/ ED-118M/ PZ-S20 /AG-411/PZ2-S1ECO /EM -038(P) /EM-014(P)

/PZ-M51(W51P)/ ET-305 /PZ-M63 /PZ-B31/ PZ-B32 /PZ-B41 /PZ-B51/ PZ-B701/PZ2- CTO5/ EM-054(P)/ PZ2-CHO5/ PZ-M53/ PZ-M61(M61P.M55)/ PZ-V33/ PZ-B01/ PZ-B22 /PZ-B61/ET-90 /ED-118U/ ED-130U /TA-340 /TH-305 /TH-310/ TH-315/ TH-320 /PZ-V71(V75)/ PZ-B11/ PZ-B21 /VP-90/PZ-M71(M75)/ ED-130M/ TH-105/ TH-107/ PZ-V11(V11P.V15)/PZ-V31(V31P.V35)/M55)/ PZ-V33/ PZ-B01/ PZ-B22 /PZ-B61/ET-90 /ED-118U/ ED-130U /TA-340 /TH-305 /TH-310/ TH-315/ TH-320 /PZ-V71(V75)/ PZ-B11/ PZ-B21 /VP-90/PZ-M71(M75)/ ED-130M/ TH-105/ TH-107/ PZ-V11(V11P.V15)/PZ- V31(V31P.V35)/M55)/ PZ-V33/ PZ-B01/ PZ-B22 /PZ-B61/ET-90 /ED-118U/ ED-130U /TA-340 /TH-305 /TH-310/ TH-315/ TH-320 /PZ-V71(V75)/ PZ-B11/ PZ-B21 /VP-90/PZ-M71(M75)/ ED-130M/ TH-105/ TH-107/ PZ-V11(V11P.V15)/PZ- V31(V31P.V35)/

 

TH-110 /TH-515 /TH-520 /CU-21A /CU-21TA/ PZ-V13/KEYENCE optical fiber sensor Keyence special sales Japan Keyence proximity sensor: EM-030, EM-038, EM- 080, EM-054, EM-005, EM-010, EM-014, EZ-8M, EZ-12M, EZ-18T, EZ-30M, EV-108M, EV-118M, EV-130M, EH-302, EH-303A, EH-305, EH-308, EH-108, EH-114, EH-290, ES-M1, ES-M2, ED-118M, ED-130M, ET-305, ET-308, SH- 305, SH-110, SH-114, SH-302, ES-32DC, ES-X38, etc. EM/EZ/EH/ED/ET/SH

 

Fiber optic sensors: amplifier series FS2-60, FS2-60P, FS2-62, FS2-65, FS-V11, FS-V12, FS-V21, FS-V22, FS-V21R, FS-V22R, FS-V1, FS -M1, FS-M2, FS-T1, FS-T2, CZ-V1, LV-21A, LV-11A; fiber optic modules: FU-10, FU-11, FU-12, FU-20, FU-21X , FU-22X, FU-23X, FU-22, FU-23, FU-25, FU-31, FU-32, FU-35FA, FU-35FZ, FU-36X, FU-37, FU-38, FU -42, FU-43, FU-4F, FU-4FZ, FU-45X, FU-49X, FU-5F, FU-5FZ, FU-59, FU-63, FU-63Z, FU-65X , FU-6F , FU-66, FU-66Z, FU-67, FU-68, FU-71, FU-7F, FU-77, FU-77V, FU-78, FU-79, FU-83C, FU-85, FU -95, FU-95Z, CZ-10, CZ-40, LV-H32, LV-H42, LV-H62

Japan KEYENCE photoelectric sensor photoelectric sensor: PZ-101. PZ-41, PZ-42, PZ-51, PZ-61, PZ2-41, PZ2-42, PZ2-51, PZ2-61, PZ2-62, PZ-M11, PZ-M31, PZ-M51, PZ- M61, PZ-M71, PZ-V11, PZ-V31, PZ-V71 and other PZ/PZ2 series; PQ-01, PQ-02, PS-201, PS-202, PS-25, PS-45 , PS-46 , PS-47, PS-48, PS-55, PS-56, PS-205, PS-206, PS-55, PS-58, PS-T1, PS-T2, PS-TO, PS2-61, PS -X18, PS-X28 and other series

F902-the FT / the FT-F905 / the FT-Z802Y /

EX-F71 / F72-EX / EX-F61 / F62-EX / EX-Fl

Japan Keyence KEYENCE special purpose sensors metal overlaid monitor GD-C1 / GD- C2/GD-C3/GD-3/GD-10/GD-20/ Water detection sensor EZ-11/ Proximity sensor low price/Small proximity sensor (GXL-8 type/GXL-N12 type/GXL-15 type)/ GL-8F/GL-8FI/GL-8FB/GL-8FIB/GL-8H/GL-8HI/GL-8HB/GL-

 

8HIB/GL-8FU/GL-8FUI/GL-8FUB/

GL-8FUIB/GL-8HU/GL-8HUI/GL-8HUB/GL-8HUIB/

low price/square proximity sensor GL-N12F/GL-N12FI/GL -N12FB/GL-N12FIB/GL-N12H/GL-N12H

 

I/GL-N12HB/GL-N12HIB/

Square type top detection proximity sensor GL-18H/GL-18HI/GL-18HB/GL-18HL/GL-18HLI/GL-18HLB/ DC two-wire cylindrical proximity sensor GX-5SU /GX-5SUB/GX-8MU/GX-8MUB/GX-12MU/GX-12MUB/GX-1

8MU/GX-

18MUB/GX-30MU/ GX-30MUB/GX-8MLU/GX-8MLUB/GX-12MLU/GX-12MLUB/GX-18M

LU/GX-18MLUB/GX-30MLU/

DC three-wire cylindrical proximity sensor GX-N12M/GX-N12MB/GX-N18M/GX-N18MB/GX-N30M/GX-N30MB/

GX-N12ML/GX-N18ML/GX-N30ML/

Small proximity sensor GX-3S/GX-3SB/GX-4S/GX-4SB/GX-5S/GX-5SB/GX-5M/GX-5MB

/GX-8M/GX-8MB/GX-8ML/GX-8MLB/

Subminiature proximity sensor (amplifier GA-14/GA-15) GH-2S/GH-3S/GH-5S/GH-8S/GH-F8S / Pressure sensor High-performance digital pressure sensor DP2-20/DP2-21/DP2-22/DP2-60/DP2-80/DP3-20/DP3-80/

Japan KEYENCE photoelectric sensor photoelectric sensor: PZ-101, PZ-41, PZ-42, PZ-51, PZ-61, PZ2-41, PZ2-42, PZ2-51, PZ2-61, PZ2-62, PZ/PZ2 series such as PZ-M11, PZ-M31, PZ-M51, PZ-M61, PZ-M71, PZ-V11, PZ-V31, PZ-V71; PQ-01, PQ-02, PS-201, PS -202, PS-25, PS-45, PS-46, PS-47, PS-48, PS-55, PS-56, PS-205, PS-206, PS-55, PS-58, PS-T1 , PS-T2, PS-TO, PS2-61, PS-X18, PS-X28, and other series KL-16CT FU-38S AP-52A KZ-C20 KL-32CX FU-40 AP-53A KZ-U4 KL- 32CT FU-40G AP-80A KZ-U5 KL-8BXR FU-41IZ AP-81A KZ-H6W KL-8BXT FU-21X AP-11 KZ-3H4 KL-8BLX FU-42 AP-12 KZ-3H4V KL-8BLR FU -42T2 AP-13 KZ-3HA5W KL-8BLT FU-43 AP-13F KZ-3HH1W KL-16CX FU-45X AP-14 KV-H6WE2* KL-T1 FU-46 AP-15 KV-E4R KL-B1 FU- 48 AP-15F KV-E4T KL-C1A FU-49X AP-16 KV-E4X

KL-C1S FU-4F PJ-FC7 KV-E4XR

KL-4AD FU-4F2 PJ-F90 KV-E4XT

KL-2DA FU-50 KV-10AR KV-E4XTP

KL-2TF FU-51TZ KV-10AT KV-E8R

VT- 10TB FU-52TZ KV-10ATP KV-E8T

VT-10TC FU-53TZ KV-10DR KV-E8TP

VT-10SB FU-54TZ KV-10DT KV-8X

VT-7SB FU-55 KV-10DTP KV-EB1

VT-7SR FU -56 KV-16AR KV-H1HW

VT -5SB (W) FU-58 KV-16AT KV-H1LW

VT-5MB(W) FU-59 KV-16ATP KV-H1W

VT-SW1 FU-5F KV-16DR KV-H1WE

VT-SW4 FU-5F2 KV-16DT KV-B16RA

VT-SW6 FU-61 KV-16DTP KV-B16TA

VT-L16Z FU-62Z KV-24AR KV-B16XA

VT-16CA FU-63 KV-24AT KV-C32TA

VT- -H7W FU-63T KV-24ATP KV-C32XA

VT-H7WE FU-632 KV-24DR KV-DA40

VT-A10 FU-65X KV-24DT KV-E16R

VT-A7 FU-66 KV-24DPT KV-E16T

VT-A5 FU-662 KV-40AR KV-E16TP

VT-C15R2 FU-67 KV-40AT KV-E16X

VT-C5K1 FU-67G KV-40ADP KV-C64TA

VT- C5K2 FU-67V KV-40DR KV-C64XA

VT-C5A FU-68 KV-P16TL KV-D20

VT-C5F FU-6F KV-P16RL KV-D30

VT-C5R1 FU-69X KV-S1 MT-T1

VT-C5R2 FU -71 KV-700 MT-T2

VT-D1 FU-712 KV-AD40 MT-T3

VT2-12FB FU-73 KV-40DT MT-150

VT2-10FB FU-75F KV-40DPT MT-100

VT2-10TB FU-76F KV-P16T MT-450(B)

VT2-10SB FU-77 KV-P16R MT-250(B)

VT2-8TB FU-77G KV-H20 MT-260(B)

VT2-7SB FU-77V KV-H20X MT- 1

VT2-5TB/W FU-78 KV-H40X MT-C5

VT2-5SB/W FU-79 KV-H20G MT-C10

VT2-5MB/W FU-7F KV-HC1 MT-C20

VT2-B12 FU-81C KV-HC2 MT-A1

VT2-B10 FU-82C KV-HC3 MT-A2

VT2-B8 FU-83C KV-HC4 MT-H6WA

VT2-B7 FU-84C KV-HM1 MT-3H1

VT2- B5 FU-85 KV-HM2 MT-3H5A

VT2-D2 FU-852 KV-HM3 MS-107

VT2-H1* FU-86 KV-HM4 MS-F07

VT2-H1E FU-862 KV-HM5 MS-H100

VT2-P1 FU-87 KV-HM6 MS-H150

VT2-E1 FU-88 KV-HM7 MS-H50

VT2-R1 FU-91 KV-HPD1 MS-H75

FS-V21 FU-92 KV-HTC1 HI-01T

FS-V22 FU- 93 KV-HTC2 HI-02T

FS-V21G FU-93Z KV-HTC3 HI-04T

FS-V22G FU-94C KV-HTC4 HI-07T

FS-V21RP FU-95 KV-HTC5 HI-15T

FS-V22RP FU-95H KV -HTC6 HI-22T

FS-V21X FU-95Z KV-P3E HI-P1

FS-V22X FU-95S KV-SC20 HI-H1W

FS-V21R FU-96 KV-TF40 MV-22

FS-V22R S-P11(12) KV-U7 MV-21

FS-V20R S-P01 DB-H1 MV-42

FS-V21RM PW-41 KV-HTC6 MV-41

FS-H1D PW-41J KV-HTE1 MV- 72

FS-RS1 PW-51 KV-L20 MV-20

FS-V10 PW-51J KV-LE20 MV-40

FS-V11 PW-61 KZ-40R MV-70

FS-V12 PW-61J KZ-40T MV-M05

FS -V1(P) LX-130 KZ-80R MV-M05D

FS-T1(P) LX-132* KZ-10R MV-M10

FS-T2(P) LX2-01 KZ-10T MV-M10D

FS-T1G LX2- 02 KZ-16R MV-20

FS-M1(P) LX2-03 KZ-16T MV-20K

FS-M2(P) LX2-100 KZ-24R MV-M40

FS-M1H LX2-11(W) KZ-24T MV -M40K

FS-T0 LX2-110(W) KZ-80T MV-M75

FS-W0 LX2-12(W) KZ-8ER MV-M75K

FS-R0 LX2-13(W) KZ-8ET MV-MB05

FS-R3 LX2-50 KZ-8EX MV-M05D

FS-T20 LX2-70(W) KZ-8EYR MV-B10

FS2-60(P) LX2-V10 KZ-8EYT MV-B100

FS2-62(P) LX2-V10W KZ-16EX MV-B20

FS2-65(P ) AP-31A(ZA) KZ-16EYR MV-B20K

FS2-60G AP-32A(ZA) KZ-16EYT MV-B40

FS-X18 AP-33A(ZA) KZ-AD4 MV-B40K

FS-17(P) AP -34A(ZA) KZ-DA4 MV-B75

FU-10 AP-C30 KZ-U2 MV-B75K

FU-11 AP-C31 KZ-U3 MV-H1

FU-12 AP-C33 KZ-A500 MV-C10

FU-13 AP-C40 KZ-300 MV-C20

FU-15 AP-B01 KZ-350 MV-D3

FU-16 AP-B02 KZ-C16X MV-E3

FU-16Z AP-B03 KZ-32X MV-E5

FU-18 AP- B04 KZ-B16R MV-E10

FU-20 AP-B05 KZ-B16X MV-E20

FU-21X AP-A01 KZ-C32T MV-C3

FU-22X AP-AO2 KZ-R1A MV-C5

FU-23X AP-V41 KZ -R8X MV-D5

FU-24X AP-V42 KZ-R16X MV-D10

FU-25 AP-40A KZ-R8R MV-D20

FU-31 AP-402A KZ-R16R MV-W1

FU-32 AP-40RA KZ-R8T MV-W3

FU- 33 AP-41 KZ-R16T M-2

FU-34 AP-41M KZ-L1 M-3

FU-35FA AP-43 KZ-L2 FD-81

FU-35FZ AP-44 KZ-L10 FD-82

FU-35FG AP -47 KZ-AN6 FD-83

FU-37 AP-48 KZ-H2 FD-P05

FU-38(V) AP-51ZA KZ-HP1 FD-P20

FU-38H AP-52ZA KZ-TC4 FD-P50

FU-38K AP-53ZA KZ-TH4 FD-F04

FU-38R AP-51A KZ-T3 FD-F20

FD-V70 PZ-W63 TF3-11(V) PS-52

FD-V75 PZ-W71(W75) TF3-12(V ) PS-55C

SL-C08H PZ-V11(V11P.V15) TF3-13(V) PS-55

SL-C12H PZ-V13 TF4-10 PS-56

SL-C16H PZ-V31(V31P.V35) TF4-10V PS-58

SL-C20H PZ-V33 TF-K13 PJ-K232

SL-C24H PZ-V71(V75) TF-K13A PJ-K240

SL-C28H PZ-B01 TF-C11 PJ-K248

SL-C32H PZ-B11 TF-C12 PJ- K256

SL-C36H PZ-B21 TF-C13 PJ-K264

SL-C40H PZ-B22 TF-C31 PJ

-K416 SL-C44H PZ-B31 TF-C32 PJ-K420

SL-C48H PZ-B32 TF-C33 PJ-K424

SL -C52H PZ-B41 TF-D43 PJ-K428

SL-C56H PZ-B51 TF-A31 PJ-K432

SL-C60H PZ-B61 TF-A42 PJ-L20

SL-C64H PZ-B701 TF-A43 PJ-L21

SL-R11 PZ-B711 TF-B43 PJ-L22

SL-U2 PZ-B761 HC-50 PJ-L40

SL-P7P PZ-S10 HC-55 PJ-L41

SL-P7N PZ-S20 HC-P1 PJ-L42

SL-PC5P A- 1 HC-3H1 PJ-G20

SL-PC5N A-2 RC-11 PJ-G21

SL-PC10P A-3 RC-12 PJ-G22

SL-CC10PT A-4 RC-13 PJ-G90

SL-CC10PR A-5 RC-14 PJ-G91

SL-CC10NT EH-308 RC-15 PJ-GC2T

SL-CC10NR EH-308S* RC-16 PJ-GC2R

SL-CSP EH-402 RC-18 PJ-GC5T

SL -CSN EH-416 RC-19 PJ-GC5R

SL-S1 EH-422 RC2-21 PJ-GC7T

SL-S3 EH-430 RC2-21V PJ-GC7R

PJ-50A EH-440 RC2-22 PJ-V20

PJ-55A EH-605 RC2-23 PJ-V21

PJ-56 EH-614A RT-13 PJ-V22

PJ-S08 EH-910 RT-14 PJ-V40

PJ-S12 EZ-8M VS-160 PJ-V41

PJ-S16 EZ- 12M CA-150* PJ-V42

PJ-S20 EZ-18M FU-22X PJ-V90

PJ-S24 EZ-30M F-1 PJ-V91

PJ-B04 EZ-18T F-2 PJ-VC2T

PJ-B06 EV-12M F-4 PJ-VC2R

PJ-B08 EV-18M F-5 PJ-VC5T

PJ-B10 EV-30M F-2HA PJ-VC5R

PJ-B12 EV-108M F-3HA PJ-VC7T

PJ-B14 EV-112M F-4HA PJ-VC7R

PJ-B16 EV-118M F-5HA PQ-01

PJ-B20 EV-130M F-6HA PQ-02

PJ-B24 EV-108U FS-L70 P1-G70

PJ- B28 EV-112U FS-L71 P1-G71

PJ-F20 EV-118U FS-L40 PG-610

PJ-F20C EV-130U FS-L41 PG-602

PJ-F21 EV-112F FS-L50 ES-11AC

PJ-F22 EV -118F FS-L51 ES-12AC

PJ-F40 EV-130F F-20 ES-21AC

PJ-F40C EM-030(P) LV-11A ES-32DC

Z-1 EM-038(P) LV-20A ES-W1

VT2-V1 EM-054(P) LV-21A(P) ES-W2

VT2-V4 EM-080(P) LV-22A(P) ES-X38

QL-S2X EM-005(P) LV-21P.22P EH-10B

PS-47C EM-010(P) LV-51M EH-11D

PS-47 EM-014(P) LV51MP EH-11DS*

PS-49C ET-90 LV-52 EH-114

PS-49 ET-305 LV-52P EH-290*

PS-201C ET-308 LV-H100 EH-302

PS-201 ET-110 LV-H300 EH-303A

PS-202 ED-118M LV-H32 EH-305

PS-205 ED-130M LV-H35 EH-305S*

PS -206 ED-118U LV-H37 PJ-F42

PS-05 ED-130U LV-H42 KL-16BX

PZ-41(P) TA-340 LV-H41 KL-16BT

PZ-41L(P) TH-305 LV-H47 KL-16BR

PZ-42(P) TH-310 LV-H51 QL-S2T

PZ-42L(P) TH-315 LV-H52 QL-S1XT

PZ-51(P) TH-320 LV-H62 QL-E4X

PZ- 51L(P) TH-105 LV-H64 QL-E4T

PZ-61(P) TH-107 LV-H65 QL-E4R

PZ-61L(P) TH-110 LV-H67 QL-E4M

PZ-101P TH-515 LV -L01 QL-R01

PZ2-41(P) TH-520 LV-L02 QL-C1

PZ2-42(P) CU-21A R-6 QL-C2

PZ2-51(P) CU-21TA R-7 QL-C3

PZ2-61(P) AG-80 CZ-V1 QL-W20

PZ2-62(P) AG-410 CZ-10 QL-W100

PZ2-41D(P) AG-411 CZ-11 KL-N10V

PZ2-42D(P) AG-412 CZ-12 KL-N20A

PZ2-61D AG- 413 CZ-40 KL-N20C

PZ2-41ECO VP-90 CZ-41 DB-H1-5

PZ2-42ECO VP-91M CZ-60 DB-H1L

PZ2-S1ECO PJ-F41 PS-T1(P) DB-H1L-5

PZ2-S1ECO KL-N20V PS-T2(P) DB-H1UP

PZ2-CTO5 KL-N20Z PS-T0 DT-M256

PZ2-CHO5 TF1-10(K)] PS-25 DT-M512

PZK11(W11P.W15) TF -11(K) PS-26 QL-B1

PZ-W13 TF-15(K) PS2-61(P) QL-B1C

PZ-W31(W31P.W35) TF2-21 PS-X28 QL-S1X

PZ-W33 TF2 -22 PS-45 DB-H1PV

PZ-W51(W51P) TF2-31 PS-46 DT-100

PZ-W53 TF2-32 PS-48 DT-H1

PZ-W61(W61P.W55) TF3-10(V) PS -52C DT-M128

Japan KEYENCE sensor series:

Fiber optic sensors: FS2-60, FS2-60P, FS2-62, FS2-65, FS-V11, FS-V12, FS-V21, FS-V21R, FS-V22R, FS-V1, FS-M1, FS-M2 , FS-T1, FS-T2, etc.

Fiber optic modules: FU-10, FU-11, FU-12, FU-20, FU-25, FU-31, FU-32, FU-38, FU-42, FU-43, FU-51TZ, FU- 55, FU-65X, FU-66, FU-67, FU-68, FU-77, FU-79, FU-85, FU-95, FU-4F, FU-5F, FU-6F, FU-7F, FU-21X, FU-22X, FU-23X, FU-36X, FU-45X, FU-49X, FU-35FA, FU-35FZ

Photoelectric sensors: PZ-101, PZ-41, PZ-42, PZ-51, PZ-61, PZ2-41, PZ2-42, PZ2-51, PZ2-61, PZ2-62, PZ-61, PZ-M11 , PZ-M31, PZ-M51, PZ-M61, PZ-M71, PZ-V11, PZ-V31, and other PZ/PZ2 series; PQ-01, PQ-02, PS-45, PS-46, PS-47 , PS-48, PS-55, PS-56, PS-205, PS-206, PS-55, PS-58<, /FONT>, PS-47, PS-T1, PS-T2, PS-TO, etc.

proximity sensors: EM-030, EM-038, EM-080, EM-054, EM-005, EM-010, EM-014, EZ-8M, EZ-12M, EZ-18M, EZ-30M, EV-108M , EV-118M, EV-130M, EH-302, EH-303A, EH-305, EH-308, EH-108, EH-114, EH-290,, ES-M1, ES-M2, ED-118M, ED-130M, ET-305, ET-308, SH-110, SH-114, SH-302, etc.

 

PZ-61, PZ2-41, PZ2-42, PZ2-51, PZ2-61, PZ2-62, PZ-61, PZ-M11, PZ-M31, PZ-M51, PZ-M61, PZ-M71, PZ- V11, PZ-V31, and other PZ/PZ2 series; PQ-01, PQ-02, PS-45, PS-46, PS-47, PS-48, PS-55, PS-56, PS-205, PS- 206, PS-55, PS-58<, /FONT>, PS-47, PS-T1, PS-T2, PS-TO, etc.

LZ-151, LZ-155

LZ-A152

LZ-153

LZ-A150

LX2 series digital display compact laser transmission type sensor

LX2-110 sensor head

LX2-110R

LX2-110T

LX2-01

LX2-01T

LX2-01R

LX2-11W

LX2-70W

LX-130

LX2-100

LX2-110W

LX2-60

LX2 -12

LX2-70

LX2-V10

LX2-03

LX2-

V10W LX2-12W

ultrasonic data cable

UD-30

UD-30L, UD-10L

UD-300

UD-501

UD-05

UD-05L

UD-10

UD-360

UD- 330

UD-500, UD-100

UD-020

UD-310

UD-320

Keyence imported accessories

KX-10R

TF4 series digital temperature controller

optical fiber temperature sensor

TF-C12 K thermocouple protection tube φ1.6 length 250mm

TF4- 10 48mm□ AC power supply support heating and cooling control relay output with alarm heater disconnection with alarm

TF4-10V 48mm□ AC power supply supports heating and cooling control voltage output with alarm heater disconnection with alarm

TF-C31 K thermocouple protection tube φ3.2 length 150mm

TF-C13 K thermocouple protection tube φ1.6 length 350mm

TF-C11 K thermocouple protection tube φ1.6 length 150mm

photoelectric switch

TH-110

TH-315

TH-520

TH-530

TH-107

TH-103

TH-105

TH-515

TH-320

TH-310, TH-305

high - performance voltage measurement is a display

NR-600B

NR-2000

NR-1000

NR-U60, NR-U65

NR-C512, NR-CA04

NR-500

NR-250, NR-350

NR-T2

NR-ST04, NR-HV04

NR-TH08

the PG series Optical pass-through confirmation sensor

PG-610 Amplifier unit

PG-602

LS-7000

LS-7030MT, LS-7030MR, LS-7601

LS-3036

LS-3033T, LS-3033R

LS-3060T

LS-3060R

LS-5500, LS-5040T, LS-5040R

LS-3100

LS-7001

LS-3034

LS-7010MT, LS-7010MR

LS-5000

R-6 Reflector

R-6L

SL-R12EX, SL-P12.SL-R11G. TA-340.TF1-10.TF1-10K.TF2-21.TF2-22.TF2-31.TF2-32.TF3-10 TF3-10V.TF3-11 .TF3-11V.TF3-12.TF3-12V.TF3-13.

TF3-13V.TF4-10 TF4-10V.TF-C11.TF-C12.TF-C13.

TF-C31.TF-C32.TF-C33.TF-D43. TF-A31.TF-A42.

TF-A43.TF-B43.TH-105.TH-107.TH-110.TG-305

TL-30K UD-020.UD-05.UD-05L.UD-10.UD-100.

UD-30.UD-300.UD-300SO(5171) UD-30L.UD-310.