Đặt banner 324 x 100

Cảm biến Graeff Chuyên cung cấp cho sản xuất - Cty Tnhh Hoàng anh Phương


 
Cty TNHH Hoàng Anh Phương

Chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị hãng Graeff giá tốt tại Việt Nam:

 

hàng chính hãng

đổi trả 1:1

giao hàng toàn quốc

 

Liên hệ với chúng tôi để báo giá sản phẩm

 0912 561 794 (Mr. Hậu)

Zalo: 0827.972.729
hoanganhphuongvietnam@gmail.com
hoanganhphuong010@gmail.com

www.thietbidongcatmitsubishi.com

hàng chính hãng

giao hàng toàn quốc

 

Các MODEL HIỆN ĐANG CUNG CẤP

Brand    Code

Graeff Vietnam 7043

Graeff Vietnam
HPL-2E3-12A-B50Z-SO-F8-R-W-8B-080GMD/GL

Graeff Vietnam 102387

GF-7140.2.4-L.10.35.82.B K.400°C

Graeff Vietnam 120933GF-7112.2.8.W/P.18.VK-14.41.15000.A.400°C

Graeff Vietnam 123816

GF-7043.2.FK-J.e.DD.20/0.152.G.5000.A.400°C

Graeff Vietnam 126249

Massedrucktransmitter

GMD/GL
HPL-2E3-12A-B70Z-S0-F0-R-W-7P-070-020031/110041

Graeff Vietnam 126249

Massedrucktransmitter

GMD/GL
HPL-2E3-12A-B70Z-S0-F0-R-W-7P-070-020031/110041

Graeff Vietnam 128229

GF-7132.1.3-L.200.S.82.BK.MU.0-300°C/4-20mA

Graeff Vietnam 135629
ZHB180X60 900W110V FA A=15001908871 001 01"

Graeff Vietnam 135630
ZHB180X2601200W110V FA A=15007729790-001-01

Graeff Vietnam

136599

GF-7132.2.4-L.545.S.82.BK.400°C

Graeff Vietnam 137570

GF-7124.2.3-L.6.P.40.G.6000.TE-C-TE.A.200°C

Graeff Vietnam 137571

GF-7124.1.3-L.6.P.40.G.6000.TE-SI.A.180°C

Graeff Vietnam 137580

GF-7012.1.FK-J.e.6.W.25.VK-19.-.5000.A.400°C

Graeff Vietnam 137580

GF-7012.1.FK-J.e.6.W.25.VK-19.-.5000.A.400°C

Zolltarifnummer: 90251920

Graeff Vietnam 137621

GF-7043.1.FK-J.e.DD.20/0.152.G.5000.A.400°C

Graeff Vietnam 138368

GF-7124.2.3-L.6.P.40.E=8x30.6000.TE-SI.A.180°C

Graeff Vietnam 142221

GF-7012.1.FK-J.e.6.W.25.VK-19.-.5000.A.450°C

Graeff Vietnam 1XNiCr-Ni/K
KW42/15 NL1048mm

Graeff Vietnam 1XNiCr-Ni/K
KW42/15 NL218mm

Graeff Vietnam 523735.10
Pt100 -50-400°C

Graeff Vietnam 537500
Pt100 -50-400°C GF-7144

Graeff Vietnam 545311
Pt100 0-400°C

Graeff Vietnam 68965?10M?

Graeff Vietnam 7032/7132

Graeff Vietnam 7112.1.8.W.25.VK14.3000.400°C

Graeff Vietnam 7132;537500;1*PT100/B/3;DINEN
60751;

NL 375mm;-50+400
V-GF-7132.1.3-L.330.S.82.KK.450°C

Graeff Vietnam 7132;537500;1*PT100/B/3;DINEN
60751;NL 375mm;-50+400?

Graeff Vietnam 7135/W1.11.P.800
OA/EL39/V2A Pt100 250?

Graeff Vietnam 7138.1.6.0193
PT100150°CG1/4" Kabel 3.0m

Graeff Vietnam 7138.1.PT100.3-L.KIASSIB.6.P.25.43.3000.A.400

Graeff Vietnam 7140
2XPT100/B/4

Graeff Vietnam 7140;528868;1*PT100/B/3;DINEN
60751;ET 35mm;NL 90mm;0+400?

Graeff Vietnam DAI-3E3-12A-B70Z-S0-F0-R-W-6P-000

Graeff Vietnam EHC-H12WD-4850

Graeff Vietnam EHG-75600-GB

Graeff Vietnam ELT-3-4-S

Graeff Vietnam GF-7003

Graeff Vietnam GF-7008

Graeff Vietnam GF-7010

Graeff Vietnam GF-7012

Graeff Vietnam GF-7018

Graeff Vietnam GF-7020

Graeff Vietnam GF-7021

Graeff Vietnam GF-7022

Graeff Vietnam GF-7023

Graeff Vietnam GF-7024

Graeff Vietnam GF-7026

Graeff Vietnam GF-7027

Graeff Vietnam GF-7029

Graeff Vietnam GF-7031

Graeff Vietnam GF-7032

Graeff Vietnam GF-7033

Graeff Vietnam

GF-7038

Graeff Vietnam GF-7039

Graeff Vietnam GF-7040

Graeff Vietnam GF-7042

Graeff Vietnam GF-7043

Graeff Vietnam GF-7043.1.FK-L.e.DD.15/2.152.G.2000.CST3PB.400°C

Graeff Vietnam GF-7044

Graeff Vietnam GF-7045

Graeff Vietnam GF-7048

Graeff Vietnam GF-7050

Graeff Vietnam GF-7103

Graeff Vietnam GF-7108

Graeff Vietnam GF-7110

Graeff Vietnam GF-7112

Graeff Vietnam GF-7112.1.3-L.6.W.18.VK-14.-.1000.A.400?

Graeff Vietnam GF-7112.1.3-L.6.W.18.VK-14.-.1000.A.400°C

Graeff Vietnam GF-7112.1.3-L.6.W.25.VK-17.41.8000.A.400°C

Graeff Vietnam GF-7112.1.3-L.8.P/W.25.VK-14.-.15000.A.400°C

Graeff Vietnam GF-7118

Graeff Vietnam GF-7120

Graeff Vietnam GF-7121

Graeff Vietnam GF-7122

Graeff Vietnam GF-7122.1.3-L.68.1500.PVC-PVC.A.60°C
Ausführung ohne Teflon

Graeff Vietnam GF-7123

Graeff Vietnam GF-7124

Graeff Vietnam GF-7124.1.3,175.B.15.G.1000.TE.A.200C

Graeff Vietnam GF-7124.1.7.P.35.G.2000.GL-GL.
A/20.400°C

Graeff Vietnam GF-7126

Graeff Vietnam GF-7127

Graeff Vietnam GF-7130

Graeff Vietnam GF-7131

Graeff Vietnam GF-7132

Graeff Vietnam GF71321Pt100/B/3

Graeff Vietnam GF-7133

Graeff Vietnam GF-7138

Graeff Vietnam GF-7138.1.3-L.6.P.40.43.20000.A.350°C

Graeff Vietnam GF-7138.1.6.P.50.44.GSA.150°C

Graeff Vietnam GF-7138.1.6.P.50.44.GSA.150°C
?102360?

Graeff Vietnam GF-7139

Graeff Vietnam GF7140

Graeff Vietnam GF-7140

Graeff Vietnam GF-7140.1.3-L.8.50.82.3000.A.400°C

Graeff Vietnam GF-7140.2.4-L.10.35.82.BK.
400°C

Graeff Vietnam GF-7140.2.4-L.10.35.82.BK.400°C

Graeff Vietnam GF-7140.2.4-L.10.70.82.BK.400°C

Graeff Vietnam GF-7140.2.4-L.10.70.82.BK.400°C547488.10

Graeff Vietnam GF-7142

Graeff Vietnam GF-7143

Graeff Vietnam GF-7143.1.DD.20/0.152.G.3000.A.400°C

Graeff Vietnam GF-7143.2.4-L.DD.20/0.152.G.3000.A.400°C

Graeff Vietnam GF-7145

Graeff Vietnam GF-7148

Graeff Vietnam GF-7150

Graeff Vietnam GF-8000

Graeff Vietnam GF-8001

Graeff Vietnam GF-8002

Graeff Vietnam GF-8003

Graeff Vietnam GF-8005

Graeff Vietnam GF-8006

Graeff Vietnam GF-8007

Graeff Vietnam GF-8100

Graeff Vietnam GF-8100.1.4-L.11.D.240
BKV.400°C

Graeff Vietnam GF-8100.1.4-L.11.D.330
BKV.400°C

Graeff Vietnam GF-8100.1.4-L.11.D.50
BKV.400°C

Graeff Vietnam GF-8100.2.3-L.9.D.400.
NR?129664

Graeff Vietnam GF-8101

Graeff Vietnam GF-8102

Graeff Vietnam GF-8103

Graeff Vietnam GF-8105

Graeff Vietnam GF-8106

Graeff Vietnam GF-8107

Graeff Vietnam GF-9000

Graeff Vietnam GF-9100

Graeff Vietnam GMA-3-131

Graeff Vietnam GMDA/T-3-320/-024

Graeff Vietnam GMDA-2-230-RRXX

Graeff Vietnam GMDA-3-131

Graeff Vietnam GN.49.25.RD
82

Graeff Vietnam GN40-30-SW17
SCH=12 BO=6.5 MS58

Graeff Vietnam GN-40-30-SW17
SCH=12 BO=6.5 MS58

Graeff Vietnam GN-40-30-SW17(GN-40-30SWD12)

Graeff Vietnam GN-40-30-SW17(GN-40-30SWD12)

Graeff Vietnam GTLC-100

Graeff Vietnam GTLC-200

Graeff Vietnam GTLC-300GTR-100

Graeff Vietnam GTR-200GTR-300

Graeff Vietnam HPL-2E3-12A-B50Z-S0-F8-R-W-8B-080-AL7-163061-EREMA-20175754

Graeff Vietnam HPL-2E3-12A-B50Z-S0-F8-R-W-8B-080-AL7-SIL2-163061-EREMA-20175754

Graeff Vietnam HPL-2E3-12A-B50Z-S0-FB-R-W-8B-OBOGMD/GL

Graeff Vietnam LNS-1-16A

Graeff Vietnam LNS-1-5-OB

Graeff Vietnam LNS-2-16A

Graeff Vietnam LNS-3-5-GB

Graeff Vietnam LNS-3RF21701AA45-SK-22,5

Graeff Vietnam LNS-RGH1A60D15KKE

Graeff Vietnam LV-GF-7132.1.3-L.330.S.82.KK.450°C

Graeff Vietnam LV-GF-7140.1.3-L.10.35.44.KK.400°C

Graeff Vietnam PM-12-F-0600-B

Graeff Vietnam PT100

Graeff Vietnam R180710-Graff_GF-7012

Graff:GF-7012.1.FK-J.e.8.W.18.
VK-17.-.3000-A.400° C

Graeff Vietnam R180710-Graff_GN-44-30-SW.
BO 8.5 SCH=14

Graff:GN-44-30-SW? BO.8,5 SCH=14

Graeff Vietnam TEMPERATURSENSOR
-FE-CU-NI MIT1,6 MLEI

Graeff Vietnam TEMPFUE
FA.GRAFF TYP:7050-60-

Graeff Vietnam TEMPFUE
FE-CU-NI MIT1,6MLEITUNG-

Graeff Vietnam TEMPFUE
ZCHN.NR.KA-04-01-01070-001-GRAEF

Graeff Vietnam TR293-00-2-9/3-1048-1/2"-BSZ-600°C