Đặt banner 324 x 100

Tuyển sinh các khóa Huấn Luyện tàu Dàu,Tàu Hóa chất+IMO


ng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀY TRONG TUẦN CÓ GÌ???


THỨ 2: Liên tục mở các lớp SƠ CẤP ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN vào hàng tuần.

THỨ 3: Liên tục mở các lớp SƠ CẤP KHAI THÁC MÁY TÀU BIỂN vào hàng tuần.

THỨ 4: Khai giảng lớp IMO (Sáng or chiều)


THỨ 5: Khai giảng lớp NHIỆM VỤ AN NINH (Sáng or chiều)

THỨ 6: Khai giảng lớp HL TÀU DẦU-TÀU HÓA CHẤT Chất (Sáng or chiều)


***** Hỗ trợ thủ tục cấp mới, gia hạn các loại giấy tờ thuyền viên……

 

#TRƯỜNGCAOĐẲNGDUYÊNHẢI :

Thông tin liên hệ


: MsTuoi
:
:
:
: