Đặt banner 324 x 100

Terminal Beckhoff - Cty Tnhh Hoàng Anh Phương


Cty TNHH Hoàng Anh Phương

Chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị hãng Beckhoff giá tốt tại Việt Nam

IO-Link serves to connect sensors and actuators to the control level by means of an inexpensive point-to-point connection. As an open interface, IO-Link can be integrated in all common fieldbus systems.

 

 LIÊN HỆ BÁO GIÁ và TƯ VẤN KHÁCH HÀNG

0912 561 794 (Mr. Hậu)
Zalo: 0827.972.729
hoanganhphuongvietnam@gmail.com
hoanganhphuong010@gmail.com

www.thietbidongcatmitsubishi.com

 

 Số 15 , Đường E, Kdc Him Lam Phú Đông, Đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, Tx Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

CÁC MODEL HIỆN ĐANG CUNG CẤP: 

 

CX5010-0110CX5010-0111CX5010-0112CX5010-0120CX5010-0121
CX5010-0122CX5010-1100CX5010-1110CX5010-1111CX5010-1112
CX5010

CX5010-0100

CX5010-0110

CX5010-0111

CX5010-0112

CX5010-0120

CX5010-0121

CX5010-0122

CX5010-1100

CX5010-1110

CX5010-1111

CX5010-1112

CX5010-1120

CX5010-1121

CX5010-1122

CX5010-B110

CX5010-B310

CX5010-B510

CX5010-B930

CX5010-B950

CX5010-M310

CX5010-M510

CX5010-M930

CX5010-N030

CX5010-N031
CX5010-0112 EL4024

EP2008-0002 EL3102 EL2904 EL1502 KL4022 BK3150 KL2022 EL6022
BK3120 KL4032 KL2032 EP3182-1002 EL3104 With the CX1100-0004 EL1512 EL6070
BK5250 EP3184-0002 KL4132 KL2114 EL6201 EL1808 EL3112 CX2100-0004
BC3150 IL2301-B318 KL4404 KL2124 EL6224 EL1859 EL3122 CX9020-0112
EK1100 KL4424 KS2000- Z2-USB EL3142 CX8090 EL1862-0010 KL2184 EL6614
EK1122 KL5111 EP3184-1002 EL3162 CX8080 EL2004 KL2404 EL6631
EK1101 KL5111-0012 EP2318-0001 EL3201
CX5020-0111 ES2008 KL2424 EL6631-0010 EK1110
KL5151 IL2200-310 EK1501 EL3202-0010 CX5020-0121 EL2022 KL2552 EL6692
KL1408 KL6031 EK1521 EL3204 EL2624 EL2024 KL2602
EL6731-0000 KL2408 KL6041 EK1818 EL3255 EL3314 EL2034 KL2712 EL6731-0010
EL2088 EL3356 KL3314 KL6904 EK1828 the KL2541 KL2784 EL6751-0000
KL2542 KL9060 EK9300 EL3356-0010 The BK9100 EL2124 KL2808 EL6751-0010
KL1809 KL9070 C9900-U330 ES3403 EL6752-0000 the BK1120 EL2252 KL2828
KL2809 KL9100 CU1128 EL3403 EL2262 KL2904 BK1250 EL6752-0010
KL2622 KL9110 BK2000 CU2005 EL3413 EL2502 EL7031 KL3002
KL2612 KL9186 CU2008 BC5150 EL3632 EL7041 EL2521 KL3012
KL3403 KL9187 CU8005 BC9050 EL3702 EL7201 EL2522 KL3021
KL3454 KL9190 BK5120 CU8800-0010 EL3742 EL2535 KL3022 EL7211-0010
KL4002 KL9200 CX9020-0110 BK5120-0010 EL4001 EL7332 EL2612 KL3042
KL4004 KL9400 KL3052 FC2001 EL4002 EL2622 EL9011 BC9020
KL5001 KL9510 FC5102-0002 EL4004 BK9053 EL2798 KL3054 EL9010
KL9520 BK9103 EL2808 EL4008 CX1010-0002 KL5101 KL3061 EL9070
KL1488 KL9528 BK9105 CX1020-0011 EL4014 EL9100 EL2872 KL3062
KL2488 KL9540 CX1020-0111 the BX3100 EL3002 EL4022 EL9110 KL3064
KL6201 KL9550 CX5010-0112 ZS1090-0003 EL3004 EL4024 EL9190 KL3102
KL6021 KL9560 CX5130-0122 EL4031 ZK1090- 9191-0002 EL3012 KL3162 EL9184
KL8001 LC5100 CX9020-0111 EL4032 ZK1090-9191-0010 EL3021 KL3202 EL9185
KL9010 EL1002 KL1002
EL4034 ZK1090-9191-0020 EL3022 KL3204 EL9186 KL9050 EL1004 KL1012
EL4102 Z4 KL1012 EL4102 AM8023-0E20-0000 EL3048 KL3351 EL9188
EL1008 EL1012 KL1154 EL4122 AM8033-0E20-0000 EL3052 KL3361 EL9189
KL1194 AX5203-0000-0200 EL3054 EL4132 EL1014 EL2008 KL3403-0010 EL9195
EL1809 EL1018 EL4134 IE1001 KL1404 KL3403-0020 EL9400 EL3058
EL2809 EL1088 EL5001 IE2002 KL1418 KL3403-0073 EL9410 EL3061
EL1889 EL1098 EL5101 KL1501 KL3404 IE2401 EL3062 EL9505
EL2889 EL1104 EL5151 IE2403 ES3062 KL1512 KL3458 EL9510
KL1104 EL1114 KL1804 EL6001 EP1008-0001 EL3064 KL3468 EL9512
KL2134 EL1252 KL1808 EL6002 EP1018-0001 EL3068 KL4001 EL9540
EL1904 EL1259 KL2012 EL6021 KL4012 EL9520
C6015-0010 EL9576