Đặt banner 324 x 100

Khai Hải quan tại Bắc Ninh


Khóa học Khai hải quan điện tử tại Bắc Ninh (khai giảng 1/11/2020)
NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS/VCIS.
Khóa học dành cho các tổ chức, cá nhân đang công tác, học tập trong lĩnh vực khai hải quan, kinh tế đối ngoại, xuất – nhập khẩu, logistics