Đặt banner 324 x 100

Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành tour du lịch tại hải phòng 0981868621


TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI
Địa chỉ: 156/109 Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng
Hotline: 0981868621- Chinh Phòng Đào Tạo Tuyển Sinh

LỚP ÔN & THI LẤY CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH QUỐC TẾ NỘI ĐỊA
Theo Luật du lịch số 9 năm 2017, Các công ty đơn vị muốn mở kinh doanh lữ hành điều hành du lịch nếu học trái ngành thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành tour du lịch quốc tế hoặc nội địa.
Chuyên ngành về lữ hành được quy định chi tiết bao gồm một trong các chuyên ngành sau :
·         Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
·         Quản trị lữ hành
·         Marketing du lịch
·         Điều hành tour du lịch
·         Du lịch
·         Du lịch lữ hành
·         Quản lý và kinh doanh du lịch
Những ai mà bằng cấp không thuộc chuyên ngành trên thì phải đi học lấy chứng chỉ nghiệp vụ điều hành tour du lịch.
Điều kiện học lấy chứng chỉ Điều hành Tour Quốc tế:
Học viên là những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên không phải là chuyên ngành Lữ hành (Quản trị kinh doanh du lịch; Quản trị lữ hành, Điều hành Tour du lịch; Marketing du lịch; Du lịch; Du lịch lữ hành; Quản lý và kinh doanh du lịch)
Điều kiện học lấy chứng chỉ Điều hành Tour Nội địa:
Học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên không phải phải chuyên ngành Lữ hành.
HỌC PHÍ VÀ HÌNH THỨC HỌC ÔN THI ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH
  • Đối với những học viên lần đầu chuyển sang làm điều hành du lịch chưa có kinh nghiệm về về nghiệp vụ điều hành tour du lịch thì học như sau:
  • Thời lượng học: 02 tháng
  • Học phí học: 2.000.000đ/hv
  • Lệ phí thi cấp chứng chỉ: 1.500.000đ/hv
  • Đối với học viên đã từng là điều hành du lịch có nhiều kinh nghiệm về nghiệp vụ điều hành tour du lịch thì ôn thi như sau:
  • Thời lượng ôn thi: 04 buổi
  • Học phí ôn thi: 1.000.000đ/hv
  • Lệ phi thi cấp chứng chỉ: 1.500.000đ/hv

​​​​​​​

Thông tin liên hệ


: thuychinh
:
:
:
: