Đặt banner 324 x 100

Chứng chỉ Điều hành tour - Hướng dẫn viên du lịch. Học & Thi đổi thẻ trên toàn quốc


                                          CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI LẤY CHỨNG CHỈ
                HƯỚNG DẪN VIÊN & ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH QUỐC TẾ - NỘI ĐỊA
                                                 
LIÊN HỆ: 0943 275 985 – 0982 8686 41

PHẦN 1: ÔN THI LẤY CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ NỘI ĐỊA

Điều 59 Luật du lịch số 09/2017/QH14, đế lấy thẻ HDV du lịch cho người học trái ngành thì bắt buộc phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên DL du lịch quốc tế hoặc nội địa.

ĐK để lấy chứng chỉ nghiệp vụ HDV du lịchquốc tế là:
Học viên là những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên không phải là chuyên ngành hướng dẫn du lịch

ĐK để lấy chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên DL nội địa là:
Học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên không phải phải chuyên ngành Hướng dẫn du lịch.

Đối với những học viên lần đầu chuyển sang làm HDV chưa có kinh nghiệm về nghề hướng dẫn viên DL tham gia khóa học 02 tháng

Đối với học viên đã từng là hướng dẫn viên có nhiều kinh nghiệm về nghề HDV du lịch tham gia chương trình ôn & thi để đổi chứng chỉ.

PHẦN 2: ÔN THI LẤY CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH QUỐC TẾ NỘI ĐỊA

Theo Luật du lịch số 9 năm 2017, Các công ty đơn vị muốn mở kinh doanh lữ hành điều hành du lịch nếu học trái ngành thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành tour du lịch quốc tế hoặc nội địa.

Chuyên ngành về lữ hành được quy định chi tiết bao gồm một trong các chuyên ngành sau :
• Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
• Quản trị lữ hành
• Marketing du lịch
• Điều hành tour du lịch
• Du lịch
• Du lịch lữ hành
• Quản lý và kinh doanh du lịch

Những ai mà bằng cấp không thuộc chuyên ngành trên thì phải đi học lấy chứng chỉ nghiệp vụ điều hành tour du lịch.

Điều kiện học lấy chứng chỉ Điều hành Tour Quốc tế:
Học viên là những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên không phải là chuyên ngành Lữ hành (Quản trị kinh doanh du lịch; Quản trị lữ hành, Điều hành Tour du lịch; Marketing du lịch; Du lịch; Du lịch lữ hành; Quản lý và kinh doanh du lịch)

Điều kiện học lấy chứng chỉ Điều hành Tour Nội địa:
HV là những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên không phải phải chuyên ngành Lữ hành.
Đối với những HV lần đầu chuyển sang làm điều hành DL chưa có kinh nghiệm về về nghiệp vụ điều hành tour du lịch tham gia khóa học 02 tháng

Đối với HVđã từng là điều hành du lịch có nhiều kinh nghiệm về nghiệp vụ điều hành tour du lịch tham gia ôn & thi để cấp chứng chỉ.


Liên hệ Hotline: 0943 275 985 - 0982 8686 41

Hệ thống đào tạo tại:
Hải Phòng: Trường Chinh – Kiến An
Hà Nội: +) Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy
+) Giáp Nhất – Thanh Xuân
Đà Nẵng: Hòa Cường Bắc, Hải Châu
Nha Trang: KĐT Vĩnh Điềm Trung
Hồ CHí Minh: Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh

Học chứng chỉ điều hành tour nội địa 0943275985
Học chứng chỉ điều hành tour quốc tế 0943275985
Cấp chứng chỉ điều hành tour nội địa 0943275985
Cấp chứng chỉ điều hành tour quốc tế 0943275985
Chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch nội địa 0943275985
Chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch quốc tế 0943275985
Thi đổi thẻ hướng dẫn viên nội địa 0943275985
Thi đổi thẻ hướng dẫn viên quốc tế 0943275985
Chứng chỉ mở công ty lữ hành 0943275985

Thông tin liên hệ


: nghiepvu
: ms duyên
: 0982868641
: Cao đẳng Duyên Hải