Đặt banner 324 x 100

Trung tâm gdtx tỉnh vĩnh phúc liên kết với các trường đh liên tục tuyển sinh


TRUNG TÂM GDTX TỈNH VĨNH PHÚC LIÊN KẾT VỚI CÁC TRƯỜNG ĐH LIÊN TỤC TUYỂN SINH 
-Các lớp vb1, vb2: Kế toán, Quản lý đất đai, Thú y, QTKD, Tài chính ngân hàng, ngôn ngữ Anh, Quản trị du lịch và lữ hành, Công nghệ thông tin, Luật, Luật kinh tế... Các lớp khối ngành sư phạm... 
-Lịch học cuối tuần hoặc trực tuyến...
- Chứng  chỉ TOEFL ITP tương đương A2, Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin, chứng chỉ Kế toán, kế toán trưởng, chứng chỉ chuyên viên, Quản lý GD...
-Liên hệ: 0862251176