Đặt banner 324 x 100

Ưu đãi khóa học MOS lên đến 40%


ĐỐI VỚI HỌC VIÊN KHI ĐĂNG KÝ HỌC VÀ ĐĂNG KÝ THI CÙNG LÚC TẠI TIN HỌC KEY, BẠN ĐƯỢC ƯU ĐÃI NHƯ SAU:
♦ Ưu đãi dành cho ca ngày: GIẢM 40% HỌC PHÍ
- Khóa học và ôn thi, học phí gốc :1.500.000đ/môn, được giảm 600.000đ còn 900.000đ/môn, 14 buổi.
- Đăng ký 2 môn cùng lúc được giảm 750.000đ còn 750.000đ/môn
- Đăng ký 3 môn cùng lúc được giảm 850.000đ còn 650.000đ/môn
- Khóa luyện thi, học phí gốc: 900.000đ/môn, được giảm 360.000đ còn 540.000đ/môn,8 buổi.
- Đăng ký cùng lúc 2 môn được giảm 410.000đ còn 490.000đ/môn
- Đăng ký cùng lúc 3 môn được giảm 460.000đ còn 440.000đ/môn
GIẢM 40% LỆ PHÍ THI: Được giảm 332.000đ còn 498.000đ/môn ( lệ phí này được KEY ưu đãi cho học viên của KEY), lệ phí thi do IIG công bố: 830.000đ/môn.
♦ Ưu đãi dành cho ca tối (từ 17h trở đi):
- Áp dụng học phí gốc, khi đăng ký cùng lúc nhiều môn, kể từ môn thứ 2 trở đi sẽ được giảm 5% học phí.
- Lệ phí thi được giảm 80.000đ còn 750.000đ/môn ( lệ phí được này KEY ưu đãi cho học viên của KEY), lệ phí thi gốc: 830.000đ/môn.

Thông tin liên hệ


: anhndp
:
:
:
: