Đặt banner 324 x 100

Cập nhật thông tin mới về lương cơ sở năm 2021


Chiều ngày 12/11/2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, trong đó có nội dung đáng chú ý về lương cơ sở.

Tại Nghị quyết này, Quốc hội đã thống nhất đồng ý với đề xuất của Chính phủ, không tăng lương cơ sở năm 2021 theo lộ trình mà vẫn áp dụng mức lương cơ sở cũ là 1,49 triệu đồng/tháng như Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

Cũng liên quan đến mức lương cơ sở, trong năm 2021 sẽ không thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng để dành nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện an sinh xã hội.

Chi tiết về lương cơ bản 2021 ~> https://vieclamtotnhat.com/nhung-luu-y-ve-luong-co-ban-2021-co-the-ban-chua-biet-5876