Đặt banner 324 x 100

Tỷ suất lợi nhuận là gì? Ý nghĩa của chỉ số này trong lĩnh vực bất động sản


1. Tỷ suất lợi nhuận là gì?

Tỷ suất này là tỷ số thể hiện mối quan hệ giữa lợi nhuận với tổng số vốn đã được đầu tư, sử dụng trong một thời điểm nhất định. Tổng số vốn này có thể bao gồm cả vốn cố định và vốn lưu động.

Tỷ suất lợi nhuận hiện nay được viết tắt là ROS (Return On Sales). 

Hiện nay người đầu tư hay doanh nghiệp đều rất coi trọng chỉ số ROS này. Lý do là vì đây là con số trực quan thể hiện mức độ hiệu quả của mô hình kinh doanh đang được sử dụng tính đến thời điểm tính toán. Thông qua tình hình sinh lợi nhuận này mà các doanh nghiệp có thể tính được lãi ròng để trả cho các cổ đông trong Hội đồng quản trị.

Ảnh minh họa tỷ suất lợi nhuận 
Tỷ suất lợi nhuận phản ảnh hoạt động kinh doanh có đang hiệu quả hay không

Hiện nay có hai loại tỷ suất lợi nhuận đang được quan tâm và sử dụng nhiều nhất là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và tỷ suất sinh lợi. Lưu ý tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cũng được viết tắt là ROS và kí hiệu này thường được dùng để chỉ tỷ suất trên doanh thu.

2. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Đây là chỉ số thể hiện mối tương quan giữa lợi nhuận thu về so với tổng doanh thu trong một kỳ, là con số tài chính cơ bản để đánh giá hoạt động kinh doanh của một mô hình đầu tư nào đó. ROS thường được đo bằng % và là tỉ số có thể thay đổi khi biến lợi nhuận và doanh thu có thay đổi.

Công thức tính ROS

Công thức chính thức tính ROS hiện nay như sau:

ROS = Tổng lợi nhuận ròng hoặc sau thuế / Tổng doanh thu thuần

Từ công thức nói trên ta có thể suy ra ROS có thể bị tác động bởi hai nhân tố:

  • Lợi nhuận ròng hoặc lợi nhuận sau thuế: ROS chỉ có thể tăng khi giá trị lợi nhuận ròng (đã trừ thuế) tăng cao.
  • Chi phí, vốn đầu tư phải bỏ ra: Do lợi nhuận là doanh thu sau khi trừ đi các chi phí nên ROS cũng chỉ tăng khi chi phí trên giảm tối đa.

Một số biến khác cũng có thể ảnh hưởng đến ROS tuy nhiên hai nhân tố lớn trên đây được quan tâm hơn cả.

Ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận

ROS luôn là một chỉ số tài chính quan trọng đối với các mô hình kinh doanh và đầu tư. Cụ thể chúng là thước đo khả năng sinh lãi trong một khoảng thời gian nhất định của mô hình kinh doanh đó.

ROS luôn là một chỉ số tài chính quan trọng 
ROS luôn là một chỉ số tài chính quan trọng đối với các mô hình kinh doanh và đầu tư

Khi sử dụng ROS chúng ta sẽ tính toán được lợi nhuận đang chiếm bao nhiêu trên tổng số doanh thu. Thường thì ROS sẽ được đánh giá theo mỗi tháng, mỗi quý hoặc mỗi năm. Theo đó chúng ta có thể xét các trường hợp dưới đây:

- ROS là số dương thì mô hình kinh doanh, đầu tư đang hiệu quả. Tỷ suất ROS càng cao thì chứng tỏ lãi càng nhiều.

- ROS là số rất nhỏ đến âm thì mô hình kinh doanh, đầu tư đang thua lỗ. Tức là phương hướng kinh doanh đang có vấn đề, tình trạng không hiệu quả này nếu còn kéo dài thì cần tính toán thêm cả giá trị đầu vào, doanh thu để cân bằng lại.

Vai trò của ROS

Cùng với ý nghĩa trực quan như trên thì ROS cũng đóng vai trò khá quan trọng đối với các mô hình kinh doanh, đầu tư. Cụ thể như sau:

- ROS góp phần đánh giá mức độ hiệu quả sinh lợi nhuận: Những người có chuyên môn luôn nhìn vào ROS để đánh giá tình trạng hoạt động của mô hình kinh doanh. Mô hình đó đang lãi thì con số bắt buộc phải dương và ngược lại. Đây cũng là cầu nối để dự báo bức tranh tài chính của mô hình trong thời gian tới.

ROS là cầu nối trực quan nhất để dự báo bức tranh tài chính 
ROS là cầu nối trực quan nhất để dự báo bức tranh tài chính

- ROS giúp nhà đầu tư hoạch định chiến lược: Chỉ khi nhà đầu tư có cái nhìn toàn cảnh nhất về sự hiệu quả của mô hình kinh doanh hiện tại thì mới có thể đưa ra các hoạch định chiến lược cho tương lai. Đây chính là lúc ROS phát huy tác dụng. Nhà đầu tư sẽ căn cứ vào tỷ suất này cùng các biến số tác động lên nó để điều chỉnh mô hình kinh doanh của mình.

- ROS là yếu tố thu hút vốn: Đa số các doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư hiện nay đều tập trung nâng cao chỉ số ROS nếu muốn huy động vốn từ bên ngoài. Lý do là vì các nhà đầu tư khác sẽ nhìn vào hiệu quả sinh lợi nhuận trước đó của mô hình kinh doanh rồi mới quyết định đầu tư.

Tỷ suất lợi nhuận bao nhiêu là hợp lý?

Sau khi tìm hiểu tỷ suất lợi nhuận là gì, câu hỏi tiếp theo cần trả lời là con số này ở mức bao nhiêu thì hợp lý? Thực tế, khá khó để có thể trả lời chu toàn câu hỏi này, tuy nhiên bạn có thể căn cứ vào một trong những kinh nghiệm dưới đây để đánh giá chỉ số ROS:

- Không thể so sánh ROS giữa hai mô hình kinh doanh thuộc hai ngành, lĩnh vực khác nhau. Chúng chỉ có khả năng so sánh tương quan với mức trung bình ngành tương ứng với nhau mà thôi.

- Một công ty có thể bắt đầu được đánh giá cao nếu ROS độc lập lớn hơn 10%.

- Chỉ số ROS không những cần cao mà còn cần sự tăng trưởng ổn định. Do đó một công ty được đánh giá là mạnh nếu xu hướng của ROS luôn tăng trong vòng 3 – 5 năm liên tiếp.

- Tùy theo chiến lược kinh doanh mà ROS có thể âm để kích cầu. Như vậy một số trường hợp sẽ là chủ quan nếu chỉ căn cứ vào ROS âm để nói công ty thua lỗ.

3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn là để chỉ mối tương quan giữa lợi nhuận với vốn của chủ sở hữu. Tỷ suất này được viết tắt là ROE (Return On Equity).

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn viết tắt là ROE (Return on Equity) 
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn viết tắt là ROE (Return on Equity)

ROE thường là chỉ số quan trọng để đối chiếu sự khả quan khi đầu tư cổ phiếu hoặc mua chứng khoán của một công ty, doanh nghiệp nào đó. Đôi khi nó cũng dùng để so sánh hai công ty cùng ngành. 


Còn tiếp .....


Đọc tiếp tại : https://batdongsan.com.vn/loi-khuyen-tai-chinh/ty-suat-loi-nhuan-la-gi-ar105645