Đặt banner 324 x 100

Korallen-zucht pohl’s b-balance concentrate – định lượng tự động mà không cần bất kỳ thiết bị kỹ thuật nào


Định lượng tự động mà không cần bất kỳ thiết bị kỹ thuật nào!

Pohl’s B-Balance Concentrate chứa các phần tử và thành phần hoạt động được nhúng trong chất mang rắn. Các nguyên tố và thành phần hoạt tính được tự động hòa tan từ chất
mang rắn với số lượng nhỏ trực tiếp vào nước. 
“Các phần tử tự động” có thể được đặt vào bộ lọc bên trong hoặc trực tiếp vào khu vực bể chứa có lưu lượng thích hợp. Cấu trúc của chất mang đảm bảo giải phóng các nguyên tố và thành phần hoạt tính liên tục trong vòng 4 tháng trực tiếp vào nước. Chứa các yếu tố và thành phần hoạt động giống như các sản phẩm lỏng tương ứng.

Đặc điểm nổi bật

  • Yếu tố cần thiết để thúc đẩy lớp nền san hô khỏe mạnh.
  • Hỗ trợ tăng trưởng, sinh sản và tạo màu của Cespitularia xanh.
  • Tăng cường màu đỏ trong san hô Stylophora, SPS và Pocillopora.
  • B-Balance cũng đã được chứng minh là mang lại màu đỏ và hồng đậm trong san hô SPS.
  • San hô mạnh mẽ hơn với sự bao bọc cơ sở lành mạnh hơn, ngay cả trong các khu vực bóng tối

Liều dùng: 1 miếng / 50 L / 4 tháng

Tránh xa tầm tay trẻ em!

Thông tin liên hệ


: muathuvang195
:
:
:
: