Đặt banner 324 x 100

Thiết bị hội nghị truyền hình Cisco ROOM KÍT MINI hàng bảo hành 12 tháng


Thiết b hi ngh truyn hình Cisco ROOM KÍT MINI
là mt trong nhng model ph biến và được ưu tiên s dng nhiu ca Cisco. Thiết b phù hp vi phòng hp trung bình và nh (hp dưới 15 người), có th s dng hp vi Zoom, Skype
Liên h vi chúng tôi để được tư vn thêm:
www.mangbachkhoa.net