Đặt banner 324 x 100

Hợp đồng lao động là gì? Các loại hợp đồng lao động đang lưu hành


Hợp đồng lao động là văn bản ràng buộc giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên có nhiều bạn trẻ vẫn chưa hiểu rõ hợp đồng lao động (HĐLĐ) là gì, có mấy loại hợp đồng lao động mang giá trị pháp lý. Trong bài viết này, vieclamtotnhat.com sẽ giới thiệu cho bạn hiểu hơn về các loại hợp đồng lao động cũng như những thông tin mà bạn cần hiểu rõ trong bản hợp đồng đó. 

1. Hợp đồng lao động là gì?

Căn cứ theo điều 15 Luật Lao động hiện hành có quy định cụ thể về hợp đồng như sau:

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. 

Theo như quy định, có thể thấy hợp đồng lao động là sự thỏa thuận bình đẳng giữa nhà tuyển dụng và người lao động. Vì vậy để dẫn đến việc kí kết hợp đồng, 2 bên cần tự nguyện, thiện chí và tôn trọng lẫn nhau.

 

hợp đồng lao động mang giá trị pháp lý

2. Hình thức các loại hợp đồng lao động

Theo quy định tại điều 14 mục I chương 3 của Luật Lao động

  • Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
  • Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.
  • Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

 

3. Có mấy loại hợp đồng lao động hiện nay?

Hiện nay có 3 loại hợp đồng lao động đang lưu hành sau đây:

  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
  • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
ĐỌC TIẾP NỘI DUNG BÀI VIẾT CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Thông tin liên hệ


: tamtran198
:
:
:
: