Đặt banner 324 x 100

Học tiếng Hàn tại Yên Phong - Từ vựng trái nghĩa


1, 가깝다 (gần)         ><     멀다 (xa).
 
2,
가난하다 (nghèo)           ><    부유하다 (giàu).
 
3,
가늘다 (mỏng)      ><    굵다 (dày).
 
4,
거칠다 (gồ ghề)     ><     부드럽다 (mềm mại).
 
5,
낮다 (thấp)           ><     높다 (cao).
 
6,
귀엽다 (dễ thương)         ><    얄밉다 (đáng ghét).
 
7,
급하다 (gấp, cấp bách)   ><    더디다 (chậm chạp, lề mề).
 
8,
꾸짖다 (trách móc, la mắng)    ><    칭찬하다 (khen ngợi)
 
9,
끌다 (kéo)   ><     밀다 (đẩy).
 
10,
느리다 (chậm)    ><    빠르다 (nhanh). 
 
11,
낯익다 (quen, quen mặt)         ><     낯설다 (lạ lẫm, lạ mặt).
 
12,
늘다 (phát triển, tăng thêm)   ><    줄다 (giảm sút)
 
13,
넓다 (rộng)                    ><     좁다 (hẹp).
 
14,
넓어지다 (trở nên rộng)          ><     좁어지다 (trở nên hẹp).
 
15,
달다 (ngọt)           ><     쓰다 (đắng).
 
16,
달리하다 (khác nhau)   ><     똑같다 (giống nhau).
 
17,
답답하다 (khó thở, ngột ngạt)                  ><     후련하다 (thoải mái, thanh thản).
 
18,
두껍다 (dày)        ><    얇다 (mỏng).
 
19,
드물다 (không nhiều, hiếm)    ><     흔하다 (nhiều, dễ tìm).
 
20,
춥다 (lạnh)           ><              덥다 (nóng).
 
21,
감감하다, 캄캄하다 (tối đen như mực)      ><     환하다 (sáng sủa).
 
22,
커자다 (lan rộng, lớn ra)         ><     작아지다 (thu nhỏ, thu hẹp).
 
23,
켜다 (bật đèn/điện)       ><    끄다 (tắt đèn/điện).
 
24,
크다 (to)     ><    작다 (nhỏ).
 
25,
튼튼하다 (rắn chắc, chắc, bền vững)                   ><     약하다 (yếu).
 
26,
팔다 (bán) ><    사다 (mua).
 
27,
틀리다 (sai, sai trái)     ><     맞다 (đúng).
 
28,
펴다 (mở ra, ưỡn ra)     ><     접다 (gấp,gập lại).
 
29,
포근하다 (ấm áp, thân thiện)          ><     쌀쌀하다 (lạnh lùng).
 
30,
행복하다 (hạnh phúc) ><     불행하다 (bất hạnh).
 
31,
따뜻하다 (ấm)    ><     시원하다, 신선하다 (mát).
 
32,
깨끗하다 (sạch sẽ)       ><     더럽다 (bẩn).
 
33,
딱딱하다 (cứng)           ><     부드럽다, 유연하다, 말랑하다 (mềm).
 
34,
살다 (sống)                   ><    죽다 (chết).
 
35,
시작하다 (bắt đầu)       ><     끝나다 (kết thúc).
 
36,
가다 (đi)    ><     오다 (đến).
 
37,
유해하다 (có hại)                   ><     유익하다 (có lợi, có ích).
 
38,
위험하다 (nguy hiểm)  ><    안전하다, 안정하다 (an toàn).
 
 
39,
똑같다 (giống nhau)     ><     다리하다, 서로 다른( khác nhau).
 
40,
영리하다, 똑똑하다 (thông minh)   ><     우둔하다, 무지하다 (ngu dốt).
 
41,
깔끔하다, 당전하다 (gọn gàng, ngăn nắp)         ><     무질서하다, 단전치 못하다 (luộm thuộm, bừa bãi).
 
42,
고생하다, 수고하다 (vất vả, khổ sở)                 ><    행복하다 (sung sướng).
 
43,
단순하다, 간단하다 (đơn giản)       ><     복잡하다 (phức tạp).
 
44,
운이 좋다, 행운의 (may mắn)                  ><    운이 없다, 재수 없다 (rủi, rủi ro).
 
45,
오래된 (cũ)                   ><     새로운, 신선한 (mới).
 
46,
마르다 (khô)       ><    젖다 (bị ướt).
 
47,
만나다 (gặp)       ><     헤어지다 (chia tay, tạm biệt)
 
48,
많다 (nhiều         )        ><    적다 (ít).
 
49,
맑다 (trong lành, sáng, trong)                   ><     흐리다 (đục, mờ).
 
50,
모으다 (tập trung lại, gom lại                   ><    흩다 (rung, rắc, vãi).
 
51,
모자라다 (thiếu, không đủ)    ><    넉넉하다 (đầy đủ, sung túc)
 
52,
묻다 (hỏi) ><     대답하다 (trả lời).
 
53,
받다 (nhận)                  ><     주다 (cho).
 
54,
밝다 (sáng, sáng sủa)   ><    어둡다 (tối, tối tăm).
 
55,
낙관하다(lạc quan)      ><     바관하다 (bi quan).
 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ATLANTIC YÊN PHONG
ĐỊA CHỈ: NGÃ TƯ THỊ TRẤN CHỜ, YÊN PHONG, BẮC NINH
HOTLINE: 0966.411.584