Đặt banner 324 x 100

Vật kính hiển vi


Vật kính hiển vi 60x

400,000 ₫

Thông s k thut:

  • Độ phóng đại: 60x
  • 60/0,85
  • 160/0,17

Liên hệ mua hàng : 0987371688

 

VK S60 02