Đặt banner 324 x 100

Chuyên phân phối E2E-X3D2-N Cảm biến tiệm cận Omron chính hãngCông ty Hoàng Anh Phương chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị điện tại Việt Nam
Hàng hóa đảm bảo những tiêu chuẩn về chất lượng và giá thành như sau:
- Hàng chính hãng
- Mới 100%
- Bảo hành 12 tháng
- Chế độ đổi trả hàng theo quy tắc 1:1
- Giá thành cạnh tranh trên thị trường
- Hậu mãi sau mua hấp dẫn
- Tư vấn hỗ trợ mua hàng nhanh chóng
- chuyên nghiệp
- Hỗ trợ giao hàng phạm vi toàn quốc
 
 
 

Một số dòng cảm biến Omron:


E2E-C03SR8-WC-B1 2M


E2E-C03SR8-WC-B2 2M


E2E-C03SR8-WC-C1 2M


E2E-C03SR8-WC-C2 2M


E2E-C04S12-MC-B1 2M


E2E-C04S12-MC-C1 2M


E2E-C04S12-MC-C2 2M


E2E-C04S12-WC-B1 2M


E2E-C04S12-WC-B1-2


E2E-C04S12-WC-B2 2M


E2E-C04S12-WC-C1 2M


E2E-C04S12-WC-C2 2M


E2E-C1B1 2M


E2E-C1B1 5M


E2E-C1B2 2M


E2E-C1C1 2M


E2E-C1C1 5M


E2E-C1C1-R 2M


E2E-C1C2 2M


E2E-C1C2 5M


E2EC-C1R5D1 2M


E2EC-C1R5D1 5M


E2EC-C1R5D1-M1GJ 0.5M


E2EC-C1R5D2 2M


E2EC-C2R5B1 2M


E2EC-C2R5C1 2M


E2EC-C3D1 2M


E2EC-C3D1 5M


E2EC-C3D15 2M


E2EC-C3D1-M1GJ 0.5M


E2EC-C3D1-M1J-1


E2EC-C3D2 2M


E2EC-CR5B1 2M


E2EC-CR5C1 2M


E2EC-CR5C1 5M


E2EC-CR5C1-R 2M


E2EC-CR5C2 2M


E2EC-CR8D1 2M


E2EC-CR8D1 5M


E2EC-CR8D15 2M


E2EC-CR8D1-M1GJ 0.5M


E2EC-CR8D1-M1J 0.5M


E2EC-CR8D2 2M


E2EC-QC2D1-M1GJ-T 0.3M


E2EC-QC2D1-M1GJ-T-1 0.3M


E2E-CR6B1 2M


E2E-CR6B2 2M


E2E-CR6C1 2M


E2E-CR6C2 2M


E2E-CR8B1 0.5M


E2E-CR8B1 2M


E2E-CR8B1 5M


E2E-CR8B1-M5


E2E-CR8B2 2M


E2E-CR8B2 5M


E2E-CR8B2-R 2M


E2E-CR8C1 2M


E2E-CR8C1 5M


E2E-CR8C1-R 2M


E2E-CR8C2 2M


E2E-CR8C2 5M


E2E-CR8C2-R 2M


E2EC-X4D1 2M


E2EC-X4D1-M1GJ 0.5M


E2EC-X4D2 2M


E2EH-X12B1 2M  BY OMS


E2EH-X12C1 2M  BY OMS


E2EH-X12D1 2M  BY OMS


E2EH-X3B1 2M  BY OMS


E2EH-X3B1-M1  BY OMS


E2EH-X3C1 2M  BY OMS


E2EH-X3C1-M1  BY OMS


E2EH-X3D1 2M  BY OMS


E2EH-X3D1-M1G  BY OMS


E2EH-X3D1-T 2M  BY OMS


E2EH-X7B1 2M  BY OMS


E2EH-X7C1 2M  BY OMS


E2EH-X7C2 2M  BY OMS


E2EH-X7D1 2M  BY OMS


E2EH-X7D1-M1G  BY OMS


E2EH-X7D1-T 2M  BY OMS


E2EH-X7D2 2M  BY OMS


E2EM-C30X15-M1GJ-1 0.3M


E2EM-C30X1-M1GJ-1 0.3M


E2EM-X15B1 2M  BY OMS


E2EM-X15B1-M1  BY OMS


E2EM-X15B2 2M  BY OMS


E2EM-X15B2-M1  BY OMS


E2EM-X15C1 2M  BY OMS


E2EM-X15C1 5M  BY OMS


E2EM-X15C1-M1  BY OMS


E2EM-X15C2 2M  BY OMS


E2EM-X15X1 2M OMS


E2EM-X15X1 2M  BY OMS


E2EM-X15X1 5M  BY OMS


E2EM-X15X1-M1J 0.3M  BY OMS


E2EM-X15X2 2M  BY OMS


E2EM-X16MX1 2M  BY OMS


E2EM-X16MX2 2M  BY OMS


E2EM-X2B1 2M  BY OMS


E2EM-X2B1-M1  BY OMS


E2EM-X2B2 2M  BY OMS


E2EM-X2C1 2M  BY OMS


E2EM-X2C1 5M  BY OMS


E2EM-X2C1-M1  BY OMS


E2EM-X2C2 2M  BY OMS


E2EM-X2C2-M1  BY OMS


E2EM-X30MX1 2M  BY OMS


E2EM-X30MX1-M1J 0.3M  BY OMS


E2EM-X30MX2 2M  BY OMS


E2EM-X4B1 2M  BY OMS


E2EM-X4B1-M1  BY OMS


E2EM-X4B1-W 2M BY OMS


E2EM-X4B2 2M  BY OMS


E2EM-X4B2-M1  BY OMS


E2EM-X4C1 2M  BY OMS


E2EM-X4C1 5M  BY OMS


E2EM-X4C1-M1  BY OMS


E2EM-X4C1-W 2M BY OMS


E2EM-X4C2 2M


E2EM-X4C2 2M  BY OMS


E2EM-X4C2-M1


E2EM-X4X1 2M  BY OMS


E2EM-X4X1-M1J 0.3M  BY OMS


E2EM-X4X2 2M  BY OMS


E2EM-X8B1 2M  BY OMS


E2EM-X8B1-M1  BY OMS


E2EM-X8B2 2M OMS


E2EM-X8B2 2M  BY OMS


E2EM-X8C1 2M  BY OMS


E2EM-X8C1 5M  BY OMS


E2EM-X8C1-M1  BY OMS


E2EM-X8C2 2M OMS


E2EM-X8C2 2M  BY OMS


E2EM-X8X1 2M  BY OMS


E2EM-X8X1 5M  BY OMS


E2EM-X8X1-M1J 0.3M  BY OMS


E2EM-X8X2 2M  BY OMS


E2EQ-X10D1 2M


E2EQ-X10D1 5M


E2EQ-X10D1G-M1GJ-T 0.3M BY OMS


E2EQ-X10D1G-M1TGJ-T 0.3M BY OM


E2EQ-X10D1-M1GJ 0.3M


E2EQ-X10D1-M1GJ 0.5M


E2EQ-X10D1-M1GJ 1M


E2EQ-X10D1-M1J 0.3M


E2EQ-X10D1-M1J-1 0.3M


E2EQ-X10D2R-M1GJ-T4 0.3M BY OM


E2EQ-X10Y1-1 2M


E2EQ-X15X1 2M  BY OMS


E2EQ-X15X1-M1J 0.3M  BY OMS


E2EQ-X15X1-M1TJ 0.3M  BY OMS


E2EQ-X3D1 2M


E2EQ-X3D1 5M


E2EQ-X3D1G-M1GJ-T 0.3M BY OMS


E2EQ-X3D1G-M1TGJ-T 0.3M BY OMS


E2EQ-X3D1-M1GJ 0.3M


E2EQ-X3D1-M1GJ 0.5M


E2EQ-X3D1-M1GJ 1M


E2EQ-X3D1-M1J 0.3M


E2EQ-X4X1 2M  BY OMS


E2EQ-X4X1-M1J 0.3M  BY OMS


E2EQ-X5Y1-1 2M


E2EQ-X7D1 2M


E2EQ-X7D1 5M


E2EQ-X7D1G-M1GJ-T 0.3M BY OMS


E2EQ-X7D1G-M1TGJ-T 0.3M BY OMS


E2EQ-X7D1-M1GJ 0.3M


E2EQ-X7D1-M1GJ 0.5M


E2EQ-X7D1-M1GJ 1M


E2EQ-X7D1-M1J 0.3M


E2EQ-X8X1 2M  BY OMS


E2EQ-X8X1 5M  BY OMS


E2EQ-X8X1-M1J 0.3M  BY OMS


E2E-S04N02-CJ-B1 OMS 0.3M


E2E-S04N02-CJ-B2 OMS 0.3M


E2E-S04N02-CJ-C1 0.3M OMS


E2E-S04N02-CJ-C2 0.3M OMS


E2E-S04N02-WC-B1 2M OMS


E2E-S04N02-WC-B2 2M OMS


E2E-S04N02-WC-C1 2M OMS


E2E-S04N02-WC-C2 2M OMS


E2E-S04SR8-CJ-B1 OMS 0.3M


E2E-S04SR8-CJ-B2 OMS 0.3M


E2E-S04SR8-CJ-C1 0.3M OMS


E2E-S04SR8-CJ-C2 0.3M OMS


E2E-S04SR8-WC-B1 2M OMS


E2E-S04SR8-WC-B2 2M OMS


E2E-S04SR8-WC-C1 2M OMS


E2E-S04SR8-WC-C2 2M OMS


E2E-S05N03-CJ-B1 OMS 0.3M


E2E-S05N03-CJ-B2 OMS 0.3M


E2E-S05N03-CJ-C1 0.3M OMS


E2E-S05N03-CJ-C2 0.3M OMS


E2E-S05N03-MC-B1 OMS


E2E-S05N03-MC-B2 OMS


E2E-S05N03-MC-C1 OMS


E2E-S05N03-MC-C2 OMS


E2E-S05N03-WC-B1 2M OMS


E2E-S05N03-WC-B2 2M OMS


E2E-S05N03-WC-C1 2M OMS


E2E-S05N03-WC-C2 2M OMS


E2E-S05S12-CJ-B1 OMS 0.3M


E2E-S05S12-CJ-B2 OMS 0.3M


E2E-S05S12-CJ-C1 0.3M OMS


E2E-S05S12-CJ-C2 0.3M OMS


E2E-S05S12-MC-B1 OMS


E2E-S05S12-MC-B2 OMS


E2E-S05S12-MC-C1 OMS


E2E-S05S12-MC-C2 OMS


E2E-S05S12-WC-B1 2M OMS


E2E-S05S12-WC-B2 2M OMS


E2E-S05S12-WC-C1


E2E-S05S12-WC-C1 2M OMS


E2E-S05S12-WC-C1 2M OMS


E2E-S05S12-WC-C2 2M OMS


E2EV-X10B1 2M


E2EV-X10B1 5M


E2EV-X10B2 2M


E2EV-X10C1 2M


E2EV-X10C1 5M


E2EV-X10C2 2M


E2EV-X10C2 5M


E2EV-X2B1 2M


E2EV-X2B2 2M


E2EV-X2C1 2M


E2EV-X2C1 5M


E2EV-X2C2 2M


E2EV-X2C2 5M


E2EV-X5B1 2M


E2EV-X5B2 2M


E2EV-X5C1 2M


E2EV-X5C1 5M


E2EV-X5C2 2M


E2EV-X5C2 5M
E2E-X10Y2-Z. 2M BY OMS
E2E-X10Y2-Z. 5M BY OMS
E2E-X14MD1-M1GJ-Z. 0.3M BY OMS
E2E-X14MD1-M1GJ-Z. 0.5M BY OMS
E2E-X14MD1-M1G-Z. BY OMS
E2E-X14MD1-M1-Z. BY OMS
E2E-X14MD1-R-Z. 5M BY OMS
E2E-X14MD1S-M1-Z. BY OMS
E2E-X14MD1S-Z. 2M BY OMS
E2E-X14MD1S-Z. 5M BY OMS
E2E-X14MD1-Z. 2M BY OMS
E2E-X14MD1-Z. 5M BY OMS
E2E-X14MD25 5M
E2E-X14MD2-Z. 2M BY OMS
E2E-X18ME15-Z. 2M BY OMS
E2E-X18ME15-Z. 5M BY OMS
E2E-X18ME1-M1J-Z. 0.3M BY OMS
E2E-X18ME1-Z. 10M BY OMS
E2E-X18ME1-Z. 2M BY OMS
E2E-X18ME1-Z. 5M BY OMS
E2E-X18ME25-Z. 2M BY OMS
E2E-X18ME2-M1J-Z. 0.3M BY OMS
E2E-X18ME2-M1-Z. BY OMS
E2E-X18ME2-Z. 2M BY OMS
E2E-X18ME2-Z. 5M BY OMS
E2E-X18MF1-M1-Z. BY OMS
E2E-X18MF1-R-Z. 2M BY OMS
E2E-X18MF1-Z. 2M BY OMS
E2E-X18MF1-Z. 5M BY OMS
E2E-X18MF2-M1-Z. BY OMS
E2E-X18MF2-Z. 2M BY OMS
E2E-X18MF2-Z. 5M BY OMS
E2E-X18MY1-53 2M
E2E-X18MY1-53 5M
E2E-X18MY15-Z. 2M BY OMS
E2E-X18MY1-M1-Z. BY OMS
E2E-X18MY1-Z. 2M BY OMS
E2E-X18MY1-Z. 5M BY OMS
E2E-X18MY2-53 2M
️Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay️ :
CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG
-VP: Số 15, đường E, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Tel: 0931 202 712 (Ms Ngân)
Zalo: 0931 202 712
Email1: hoanganhphuong011@gmail.com
Email2: hoanganhphuongvietnam@gmail.com