Đặt banner 324 x 100

ECHEM TpH 10m sensor đo pH


Liên hệ: 0975815564
Phương pháp đo: điện hóa
Thang đo: 0 ÷ 14 pH
Độ chính xác: ± 0.05 pH
T90 / T100: 5 / 10 s
Thang nhiệt độ: 0 ÷ 100 °C
Thang áp suất: 3 bar
Độ dài dây cáp: 10 m