Đặt banner 324 x 100

Biển chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm


Biển chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm inox, mica
Trong các tòa việc sử dụng Biển chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm là điều không thể thiếu, đo là yêu cầu bắt buộc

Trong thông tin của biển chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm , thường sẽ có những yêu cầu bắt buộc như thang thoát hiểm, lối thoát hiểm, hộp phòng cháy chữa cháy
Biển chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm được làm bằng inox trắng xước, inox vàng, mica
Để sản xuất Biển chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm chúng tôi sẽ lấy bản vẽ để duyệt market với khách hàng, sau đó sẽ in UV trực tiếp lên mặt chất liệu
Biển chỉ dẫn được làm theo nhiều kich thước khác nhau

Tùy vào hoạt động điều chỉnh hướng của tòa nhà,Biển chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm được chỉnh sửa và in trong thời gian 2-3 ngày
Để lắp đặt Biển chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm có thể sử dụng khoan hoặc dán băng dính xốp
Trong các trường hợp treo lắp Biển chỉ dẫn trong thang máy sẽ làm đơn giản và kich thước phù hợp với loại thang máy của từng tòa nhà

Liên hệ
================
TATAMIMI.COM
#Tel0943971983

 

Thông tin liên hệ


: tatamimi
:
:
:
: