Đặt banner 324 x 100

Cảm biến đo TSS, SS (Quan trắc tự động)


Liên hệ: 0975815564

Phương pháp: tán xạ ánh sáng 90° 

Khoảng đo: 0 ÷ 1000 mg/L 

Bước sóng đo: 880 nm 

Độ chính xác: ± 3% FS 

T90: trong 5 giây 

Độ lặp: 98 % 

Cấp bảo vệ: IP68 

Nhiệt độ quá trình: 0 ÷ 60 °C 

Áp suất quá trình: 4 bar 

Kích thước (Ø x L): ~ 42 mm x 210 mm 

Vỏ máy: thép không rỉ