Đặt banner 324 x 100

Mô đun mở rộng Q02HCPU mitsubishi


 Hình ảnh: Mô tả Q02HCPU PLC CPU Q Mitsubishi

- Mã sản phẩm: Q02HCPU
- Dung lượng chương trình: 28 k
- Bộ nhớ chương trình: 112 KB
- Số I/O tích hợp sẵn: 4096
- Số I/O tối đa có thể mở rộng: 8192
- Cổng truyền thông: RS232
- Timer: 1024
- Counter: 1024
- Kích cỡ (W x H x D)mm: 27.4 x 98 x 89.3
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản

Một số dòng mitsubishi: 
A1S63P, A1S65B-S1, A1S68B-S1, A1SCPUC24-R2, A1SD51S, A1SH42, A1SHCPU, A1SJ51T64, A1SJ71AP21, A1SJ71AR21, A1SJ71AT21B, A1SJ71BR1,1 A1SJ71E71N-B2, A1SJ71E71N-B5T, A1SJ71LP21, A1SJ71LP21GE, A1SJ71PB92D, A1SJ71PB96,F A1SJ71PT32- S3, A1SJ71T32-S3, A1SJ71UC24-PRF, A1SJ71UC24-R2, A1SJ71UC24-R2-S2, A1SJ71UC24-R4, A1SJ71UC24-R4-S2, A1SJ72T25B A1SJHCPU, A1SJHCPU-S8 A1SNMCA-2KE A1SNMCA-8KE, A1SNMCA-8KP, A1SX10, A1SX10EU, A1SX20, A1SX20EU, A1SX30, A1SX40, A1SX40-S1, A1SX40-S2 A1SX41 A1SX41-S1, A1SX41-S2 A1SX42, A1SX42-S1, A1SX42-S2, A1SX48Y18, A1SX48Y58, A1SX71 A1SX80, A1SX80-S1, A1SX80-S2, A1SX81, A1SX81-S2, A1SY10, A1SY10EU, A1SY14EU, A1SY18A , A1SY18AEU, A1SY22, A1SY28A, A1SY28EU, A1SY40, A1SY41, A1SY42, A1SY50 A1SY60, A1SY68A, A1SY71, A1SY80, A1SY81, A2ASCPU, A2ASCPU-S1, A2ASCPU- S60, A2SHCPU A2SHCPU-S1, A2SMCA-14KP, A2SMCA-30KP, A2SMCA-60KE, A2SNMCA-30KE, A2SWA-28P, A2USHCPU-S1, A42XY, A6BAT, A6BR10, A6BR10-DC, A6BSW-P-S3 A6BSW-P-S4 A6BSW-P-S5 A6FD A6SW16, A6SW32, A6WA-28P, A7BDE-J71, AP21, A7B21-A7, A8PU, AC300R4, AC30R2, AC30R4 AC30R4-PUS, AG60, AG62, AH42, AI6,1 AJ55TB2-16R AJ55TB2-16T, AJ55TB2-4R, AJ55TB2-4T, AJ55TB2-8R, AJ55TB2-8T AJ55TB3-16D AJ55TB32-16DR AJ55TB32-16DT, AJ55TB32-4AJ55TB32-8DR, AJ55TB32-8DT, AJ55TB3-4D, AJ55TB3-8D, AJ61BT11, AJ65BT-64AD, AJ65BT-64DAI, AJ65BT-64DAV, AJ65BT-64RD3 AJ65BT-64RD4 AJ65BT-68TD, AJ65BTB1-16D, AJ65BTB1-16TB65-16TB65-16TB65 -16R, AJ65BTB2-16T, AJ65BTC1-32D, AJ65BTC1-32T AJ65BT-D62, AJ65BT-D62D, AJ65BT-D62D-S1, AJ65BT-D75P2-S,3 AJ65BT-G4-S3, AJ65FBTA2-16T, AJ65FBTA2-16TE, AJ65FBTA4-16TA, A65, AJ65MBTL1N-16D AJ65MBTL1N-16DT, AJ65MBTL1N-16T, AJ65MBTL1N-32D, AJ65MBTL1N-32T, AJ65SBT-62DA, AJ65SBT-64AD, AJ65SBTB1-16D, AJ65SBTB1-16D1, AJ65SBTB1-16DT AJ65SBTB1-16DT1AJ65SBTB1-16DT1, AJ65SBTB1-16DT1, 32D AJ65SBTB1-32D1, AJ65SBTB1-32DT, AJ65SBTB1-32DT1, AJ65SBTB1-32DT2, AJ65SBTB1-32DT3, AJ65SBTB1-32T, AJ65SBTB1-32T1 AJ65SBTB1-8D AJ65SBTB1-8T AJ65SBTB1-8T1, AJ65SBTB2-16T, AJ65SBTB2-16T,AJ65SBTB2-8T AJ65SBTB2-8T1 AJ65SBTB2N-16A, AJ65SBTB2N-16R, AJ65SBTB2N-16S, AJ65SBTB2N-8A, AJ65SBTB2N-8R AJ65SBTB2N-8S, AJ65SBTB3-16D, AJ65SBTB32-16DT, AJ65SBTB32-16TB2, AJ65SBTB32-16DT 2AJ65SBTB32-16DT 32DT AJ65SBTC1-32DT1, AJ65SBTC1-32DT2, AJ65SBTC1-32DT3, AJ65SBTC4-16D AJ65SBTC4-16DT AJ65SBTC4-16DT2, AJ65SBTCF1-32D ,AJ65SBTCF1-32DT AJ65SBTCF1-32T AJ65SBTW4-16D AJ65SBTW4-16DT, AJ65VBTCU68ADI, AJ65VBTCU68ADV, AJ65VBTCU68DAVN, AJ71AP21, AJ71AR21, AJ71AT21B, AJ71BR11, AJ71E71N-B2, AJ71E71N-B5T, AJ71LP21, AJ71LP21G, AJ71LP21GE ,AJ71PT32-S3, AJ72P25 AJ72R25, AJ72T25B AS91, AX10, AX11, AX20, AX21, AX40, AX41, AX41-S1, AX42, AX42-S1, AX50-S1, AX60-S1, AX70, AX71, AX80 ,AX80E, AX81, AX82, AY10AY11,AY11A13, AY42-S3, AY50, AY51, AY51-S1, AY60, AY60E, AY60S, AY70, AY71, AY72, AY80, AY81, AY81EPAY82EP A6CON1, A6CON1E, A6CON2, A6CON2E, A6CON3, A6CON3E, Q00CPU, Q00JCPU, Q01CPU, Q02CPU, Q02CPU-A, Q02HCPU-A, Q06HCPU-A, Q02HCPU, Q06HCPU, Q12HCPU, Q12PHCPU Q25HCPU ,Q25PHCPU, Q2M2M-2M-2M2M2M2MB-2SMB2MB-2MB, Q38B, Q52B Q55B Q612B Q61P-A1, Q61P-A2, Q62AD-DGH, Q62DA, Q62DA-FG, Q62P, Q63B, Q63P, Q64AD, Q64AD-GH ,Q64DA, Q64P, Q64RD, Q64TCRT, Q64TCRTBW, Q64TCTT, Q64TCTTBW, Q64TD, Q64TD68 , Q68V, QADV6 -J71BR11,
Q80BD-J71LP21-25,  Q80BD-J71LP21G QA1S33B, QA1S35B, QA1S38B, QA1S65B, QA1S65B ,QA1S68B QA1S68B, QA65B, QC05B, QC06B, QC06B, QC100B, QC100B, QC12B, QC12B, QC30B QC30B QC30R2, QC50B, QC50B, QD51, QD51-R24, QD60P8-G QD62, QD62D, QD62E, ,QD70P4, QD70P8, QD75D1, QD75D2, QD75D4, QD75M1, QD75M2, QD75M4, QD75P1, QD75P2, QD75P4 QG60 QH42P QI60, QJ61BT11 QJ71BR11 QJ71C24, QJ71C24-R2 QJ71CMOQJ71E71-100 QJ71E71-B2 QJ71E71-B5, QJ71FL71, QJ71FL71-B2, QJ71LP21-25, QJ71LP21G, QJ71LP21GE, QJ72BR15 QJ72LP25-25, QJ72LP25G, QJ72LP25GE, QX10, QX28, QX40, QX40-S1, QX41, QX41-S1, QX42 QX42-S1 QX48Y57, QX70 QX71, QX72, QX80, QX81, QY10, QY18A, QY22, QY40P, QY41P, QY42P, QY50, QY68A, QY70, QY71, QY80, QY81P,
Q170ENCCBL10M-A ,Q170ENCCBL20M ,Q170ENCCBL20M-A,Q170ENCCBL2M ,Q170ENCCBL2M-A,Q170ENCCBL30M ,Q170ENCCBL30M-A ,Q170ENCCBL50M ,Q170ENCCBL50M-A ,Q170ENCCBL5M ,Q170ENCCBL5M-A ,Q170HBATC,Q170MCPU ,Q170MCPU-S1,Q170MIOCON ,Q170MPWCBL2M,Q170MPWCBL2M-E ,Q170MPWCON,
Q170MSCPU,Q170MSCPU-S1 ,Q170TUD3CBL3M, Q171ENC-W8, Q172CPUN,Q172CPUN(C),Q172CPUN-T ,Q172DCPU ,Q172DCPU-S1(C) ,Q172DEX ,Q172DLX ,Q172DLX(C),Q172DSCPU ,Q172EX ,Q172EX-S1 ,Q172EX-S2 ,Q172EX-S3,Q172HBCBL5M ,Q172HCPU ,Q172HCPU-T ,Q172J2BCBL05M ,Q172J2BCBL05M-B ,Q172J2BCBL1M ,Q172J2BCBL1M-B ,Q172J2BCBL5M ,Q172J2BCBL5M-B,


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

Ms. Hà: 0931 222 685 
Zalo : 0931 222 685 
Email : hoanganhphuong010@gmail.com 
Email : hoanganhphuongvietnam@gmail.com 

Công ty TNHH Hoàng Anh Phương 
Văn phòng: số 15, đường E, khu dân cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P An Bình, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 
Cảm ơn Anh Chị đã quan tâm .