Đặt banner 324 x 100

Bộ mã hóa vòng quay Lika


Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hưng Gia Phát là nhà phân phối sản phẩm Bộ mã hóa vòng quay Lika

Chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp Bộ mã hóa vòng quay Lika hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng.
Bộ mã hóa vòng quay Lika luôn đáp ứng nhu cầu máy tự động hóa cho nhà máy.

 Series: I28,I40,I41,I58,I58S,I58C,I58A,I58V,I65,IT65,I105,ICS,CK46,C50,C58,C59, C60,C58A,C58R,CK58,CK59,CK60,C70,C80,C81

Bộ mã hóa vòng quay Lika

Bộ mã hóa vòng quay Lika

 I41-H-360ECU46R

 I40-y-10bnf26

I40-Y-50ZNF26L1

I41-H-400ZCU46R

I41-y-1000bnf26

I41-Y-1000ZCU26

I41-Y-100ZCU46R

I41-Y-300ZNF Bộ mã hóa vòng quay Lika

I41-Y-360BNF26, Lika vietnam

I41Y-100ZNF26R, Lika Vietnam

I58-H-1024ZCU46

I58-H-1024ZCU46 với khớp nối linh hoạt

I58-H-1024ZCU46RL2

I58-H-1024ZCZ410PL2 / S520

I58-H-600ZCU46L10

I58-L-2000ZCZ16R

I58-L-2000ZCZ16R

I58-L-2000ZCZ16R + EPFL121

I58-L-2000ZCZ16R + EPFL121

I58-L-2000ZCZ16R + EPFL121

I58-L-2000ZCZ16R + EPFL121

I58-L-2000ZCZ16R + EPFL121

I58-L-720ZCZ16R

I58-L-720ZCZ16R + EPFL121

I58-L-720ZCZ16R + EPFL121

I58-L-720ZCZ16R + EPFL121

I58-L-720ZCZ16R + EPFL121

I58-Y-1000ZCU28R

I58-Y-1000ZCU28R

I58-Y-100ZNC26

I58-Y-500ZNF28R

I58-Y-60ZNF28RL3 072602142

I58-Y-60ZWF28R

I58S-Y-500BND210R / S71A

I58S-Y-500BND210R / S71A

I65-H-1024BCP4FRQSN: 031100768

I65-L-500ZNDIE

I65-Y-200BNF2EK

I65-Y-300BNF 2EK

I65-Y-300BNF2EK

IT 65-N-3600 ZIVD2CK / S331 SERIAL NO 062200444

IT65-H-1024ZCP4ER

IT65-L-9000ZCP1B

IT65-N-3600ZND2CR / S331 nối tiếp n ° 062200444

IT65-N-3600ZND2CR / S331 nối tiếp n ° 062200444

IT65-Y-16BND2CR

IT65-Y-1800ZND2ER / S312

IT65-Y-3600ZND2CR / S331

IT65-Y-3600ZND2CR / S331

IT65-Y-3600ZND2CR / S331 (IT65-N-3600ZND2CK / S331)

L50-Y-500BNF29 / S533A,Đại lý Lika Vietnam

Đại lý Lika Vietnam,

  • Huỳnh Thị Cẩm Vân[Technical Support & Senior Sales Eng ]
    [Cellphone] +84 938336079
    [Email] van@hgpvietnam.com
    Online contact
    Skype: huynhvan201293

Thông tin liên hệ


: hgp123
:
:
:
: