Đặt banner 324 x 100

Cảm biến sick WTB9-3N1161 giá tốt


Hình ảnh: 

Cảm Biến Quang Sick WTB9-3N1161
Part no : 1049052
Điện áp cung cấp : 10 V DC ... 30 V DC 
Ngõ ra : PNP
Khoảng cách phát hiện : 20 mm ... 200 mm
Khoảng cách phát hiện Max : 20 mm ... 350 mm
Ánh sáng : Màu đỏ
Cáp kết nối : 4 dây , 2 Mét
Nhiệt độ làm việc : 40 °C ... +60 °C

Một số dòng cảm biến sick tương tự:

WTB11-2N2461 1051818
WTB27-3P2411 1024994
WTB4-3N1362 1028087
WTB4-3P1361 1028094
WTB4-3P3264 1047193
WTB4S-3F2132V 1046404
WTB4S-3F2162V 1046389
WTB4S-3F2234VS08 1053075
WTB4S-3N1132H 1048098
WTB4S-3N1132V 1046403
WTB4S-3N1135 1047127
WTB4S-3N1135H 1048101
WTB4S-3N1162H 1048095
WTB4S-3N1162V 1046391
WTB4S-3N1165H 1048107
WTB4S-3N1332V 1046406
WTB4S-3N1362V 1046393
WTB4S-3N2132V 1046405
WTB4S-3N2162V 1046392
WTB4S-3N2232 1051872
WTB4S-3N2265V 1047620
WTB4S-3P1132V 1046402
WTB4S-3P1162V 1046388
WTB4S-3P2132V 1046397
WTB4S-3P2162V 1046384
WTB4S-3P2204VS02 1047652
WTB4S-3P2232 1054282
WTB4S-3P2232V 1046396
WTB4S-3P2234VS05 1050833
WTB4S-3P2262V 1046383
WTB4S-3P2264V 1047651
WTB4S-3P3232H 1048096
WTB4S-3P3232V 1046398
WTB4S-3P3234H 1048097
WTB4S-3P3235H 1048100
WTB4S-3P3262H 1048094
WTB4S-3P3262V 1046385
WTB4S-3P3264H 1048047
WTB4S-3P3265H 1048102
WTB4S-3P3432V 1046399
WTB4S-3P3435V 1046407
WTB4S-3P3462V 1046386
WTB4S-3P3465V 1046394
WTB4SC-3P2232V 1046409
WTB4SC-3P3432V 1046408
WTB4SC-3P3462V 1046395
WTB8-N1111V 6041453
WTB8-N1131V 6041461
WTB8-N2111V 6041454
WTB8-N2131V 6041462
WTB8-N2211V 6041455
WTB8-N2231V 6041463
WTB8-N3311V 6041456
WTB8-N3331V 6041464
WTB8-P1111V 6041457
WTB8-P1131V 6041465
WTB8-P2111V 6041458
WTB8-P2131V 6041466
WTB8-P2211V 6041459
WTB8-P2231V 6041467
WTB8-P3311V 6041460
WTB8-P3331V 6041468
WTB9-3N1111S14 1050948
WTB9-3N1161 1049052
WTB9-3N1161P02 1050770
WTB9-3N2461 1049053
WTB9-3P1111 1049042
WTB9-3P1111S14 1052173
WTB9-3P1161 1049043
WTB9-3P1261 1049044
WTB9-3P2211 1049045
WTB9-3P2211S14 1052171
WTB9-3P2261 1049047
WTB9-3P2411 1049048
WTB9-3P2411S14 1052172
WTB9-3P2461 1049049
WTB9-3P3461 1049051
WTB9M4-3N1161 1051882
WTB9M4-3N2261 1051885
WTB9M4-3P1111 1051886
WTB9M4-3P1161 1051887
WTB9M4-3P2211 1051888
WTB9M4-3P2261 1051889
WTB9M4-3P2411 1051890
WTB9M4-3P2461 1051891

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ms. Hà: 0931 222 685
Zalo : 0931 222 685
Email : hoanganhphuong010@gmail.com
Email : hoanganhphuongvietnam@gmail.com

Công ty TNHH Hoàng Anh Phương
Văn phòng: số 15, đường E, khu dân cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường
3, P An Bình, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Cảm ơn Anh Chị đã quan tâm .

#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien #GiaRe #ChinhHang #DongCo #Servo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot #ChuyenPhanPhoi #NhaPhanPhoi #DaiLy #Mitsubishi #Schneider #Omron #Hitachi #Festo #NangLuongMatTroi #Solar #Energy #Contactor #CB #CauDao #CauDaoDien

Thiet Bi Dien, Gia Re, Chinh Hang, Nhap Khau, Gia Tot, Chuyen Phan Phoi, Nha Phan Phoi, Dai Ly, PLC, Bien Tan, Cam Bien, Sensor, Dien Tu Dong Hoa, Dien Tu, Chuyen Cung Cap, Dong Co, Servo, Bo Giam Toc, Mitsubishi, Schneider, Omron, Hitachi, Festo, Nang Luong Mat Troi, Solar, Energy, Contactor, CB, Cau Dao, Cau Dao Dien, Van Dien Tu, Co Khi, Khi Nen, Co Dien Tu