Đặt banner 324 x 100

Cảm biến phân tích thông số pH (Quan trắc tự động)


Liên hệ: 0975815564
Khoảng đo: 0 ÷ 14
Chất liệu: Ryton® Polyphenylene Sulfide (PPS)
Khoảng đo nhiệt độ: 0 ÷ 100 °C
Áp suất tối đa: 100 psi
No tramsmitter