Đặt banner 324 x 100

Cảm biến quang ZD-L40N Optex mới, tốt


 Hình ảnh: 


Một số dòng cảm biên Optex: 
Z2D-80CP4
Z2D-80N
Z2D-80P
Z2R-400CN4
Z2R-400CP4
Z2R-400N
Z2R-400P
Z2T-2000CN4
Z2T-2000CP4
Z2T-2000N
Z2T-2000NIR
Z2T-2000NJ
Z2T-2000P
Z2T-2000PIR
ZD-70CN
ZD-70CP
ZD-70N
ZD-70N-B
ZD-70P
ZD-70P-B
ZD-70PIR
ZD-L06N-B*
ZD-L09CN
ZD-L09CP
ZD-L09N
ZD-L09N-B
ZD-L09P
ZD-L09P-B
ZD-L40CN
ZD-L40CP
ZD-L40N
ZD-L40P
ZD-M80CN3
ZD-M80CN4
ZD-M80CP3
ZD-M80CP4
ZD-M80N
ZD-M80N-M12
ZD-M80P
ZD-M80P-M12
ZD-W20CN
ZD-W20CP
ZD-W20N
ZD-W20P
ZR-350CN
ZR-350CN-B
ZR-350CP
ZR-350N
ZR-350P
ZR-350P-B

ZR-L1000CN,
ZR-L1000CP,
ZR-L1000N,
ZR-L1000N-20F,
ZR-L1000P,
ZR-L1000P-20F,
ZR-M550CN3,
ZR-M550CN4,
ZR-M550CP3,
ZR-M550CP4,
ZR-M550N,
ZR-M550N-M12,
ZR-M550P,
ZR-M550P-M12,
ZR-Q200CN,
ZR-Q200CP
ZR-Q200N
ZR-Q200P
ZR-QX200CN4
ZR-QX200CP4
ZR-QX200N
ZR-QX200P
ZR-X250CN4
ZR-X250CP4
ZR-X250N
ZR-X250P
ZT-1200CN
ZT-1200CP
ZT-1200N
ZT-1200N-B
ZT-1200ND
ZT-1200NIR
ZT-1200NJ
ZT-1200P
ZT-L3000CN
ZT-L3000CP
ZT-L3000N
ZT-L3000P
ZT-M3000CN3
ZT-M3000CN4
ZT-M3000CP3
ZT-M3000CP4
ZT-M3000N
ZT-M3000N-M12
ZT-M3000P
ZT-M3000P-M12
Z2D-80CN4
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ms. Hà: 0931 222 685
Zalo : 0931 222 685
Email : hoanganhphuong010@gmail.com
Email : hoanganhphuongvietnam@gmail.com

Công ty TNHH Hoàng Anh Phương

Văn phòng: số 15, đường E, khu dân cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P An Bình, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Cảm ơn Anh Chị đã quan tâm .

#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien #GiaRe #ChinhHang #DongCo #Servo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot #ChuyenPhanPhoi #NhaPhanPhoi #DaiLy #Mitsubishi #Schneider #Omron #Hitachi #Festo #NangLuongMatTroi #Solar #Energy #Contactor #CB #CauDao #CauDaoDien


Thiet Bi Dien, Gia Re, Chinh Hang, Nhap Khau, Gia Tot, Chuyen Phan Phoi, Nha Phan Phoi, Dai Ly, PLC, Bien Tan, Cam Bien, Sensor, Dien Tu Dong Hoa, Dien Tu, Chuyen Cung Cap, Dong Co, Servo, Bo Giam Toc, Mitsubishi, Schneider, Omron, Hitachi, Festo, Nang Luong Mat Troi, Solar, Energy, Contactor, CB, Cau Dao, Cau Dao Dien, Van Dien Tu, Co Khi, Khi Nen, Co Dien Tu