Đặt banner 324 x 100

EL3122 Ngõ vào analog 2 Beckhoff


 

EL3122 | Ngõ vào analog 2 kênh 4

 
Thông số kỹ thuật EL3122, ES3122
Số lượng đầu vào 2 (vi sai)
Nguồn cấp qua E-bus
Công nghệ đầu vào khác biệt
Loại tín hiệu sự khác biệt
Tín hiệu hiện tại 4… 20 mA
Đồng hồ phân tán Đúng
Kháng nội bộ đánh máy. 85 Ω + điện áp diode
Tần số giới hạn bộ lọc đầu vào 5 kHz
Điện áp chế độ chung U CM tối đa 10 V
Thời gian chuyển đổi ~ 50 µs (chế độ nhanh ~ 35 µs)
Độ phân giải 16 bit (bao gồm dấu)
Đo lỗi <± 0,3% (so với giá trị toàn thang đo)
Kháng điện áp đột biến tối đa 35 V
Cách ly điện 500 V (E-bus / điện áp tín hiệu)
 
 
 
 
 
 
Các sản phầm đầu dòng EL3122 : 
EL3001,
EL3002,
EL3004,
EL3008,
EL3011,
EL3012,
EL3014,
EL3021,
EL3022,
EL3024,
EL3041,
EL3042,
EL3044,
EL3048,
EL3051,
EL3052,
EL3054,
EL3058,
EL3061,
EL3062,
EL3064,
EL3068,
EL3101,
EL3102,
EL3104,
EL3111,
EL3112,
EL3114,
EL3121,
EL3122,
EL3124,
EL3141,
EL3142,
EL3144,
EL3151,
EL3152,
EL3154,
EL3161,
EL3162,
EL3164,
EL3201,
EL3202,
EL3202-0020,
EL3204,
EL3204-0200,
EL3255 ,
EL3311,
EL3312 ,
EL3314 ,
EL3314-0010,
EL3318 ,
EL3351,
EL3356,
EL3356-0010,
EL3403,
EL3403-0010,
EL3413 ,
EL3433 ,
EL3602,
EL3612,
EL3632 ,
EL3681,
EL3692,
EL3702,
EL3742,
EL3773 ,

Thông tin liên hệ


: botmeat123
:
:
:
: