Đặt banner 324 x 100

EL5002 Giao diện bộ mã hóa SSI 2 kênh


EL5002 | Giao diện bộ mã hóa SSI 2 kênh

 
 
 
 
 
 
Thông số kỹ thuật EL5002, ES5002
Công nghệ Giao diện bộ mã hóa SSI
Số kênh 2
Kết nối bộ mã hóa D +, D-, Cl +, Cl-
Bộ mã hóa điện áp hoạt động bên ngoài ví dụ EL91xx
Đầu ra tín hiệu (xung) tín hiệu khác biệt (RS422)
Đầu vào tín hiệu (dữ liệu) tín hiệu khác biệt (RS422)
Nguồn cấp 24 V qua tiếp điểm nguồn
Tốc độ truyền dữ liệu thay đổi lên đến 1 MHz, mặc định 250 kHz
Các sản phẩm tương tự EL5002,
EL5001,
EL5002,
EL5021,
EL5101,
EL5151,
EL5152,
EL6001,
EL6002 ,
EL6021,
EL6022,
EL6080,
EL6201,
EL6224,
EL6601 ,
EL6614,
EL6631,
EL6632,
EL6688,
EL6692,
EL6720 ,
EL6731,
EL6731-0010,
EL6740-0010,
EL6751,
EL6751-0010,
EL6752 ,
EL6752-0010,
EL6851,
EL6851-0010,
EL6900,
EL6904,
EL6930,
EL7031,
EL7041,
EL7051 ,
EL7201 ,
EL7332,
EL7342,
 

Thông tin liên hệ


: botmeat321
:
:
:
: