Đặt banner 324 x 100

EL6201 thiết bị đầu cuối Beckhoff


EL6201 | thiết bị đầu cuối chủ AS-Interface

 
 
 
 
 
Thông số kỹ thuật EL6201, ES6201
Công nghệ AS-Interface master terminal (M3, M4)
Các kênh giao diện AS 1
Số lượng nô lệ lên đến 31 đối với V 2.0, lên đến 62 đối với V 2.11, V 3.0
Phiên bản đặc điểm kỹ thuật AS-Interface V 2.0, V 2.11, V 3.0 (Rev. 4)
Tiêu chuẩn loại nô lệ: kỹ thuật số và tương tự,
đa thế hệ:
loại 1 (CTT1): S-7.3, S-7.4,
loại 2 (CTT2): S-7.5.5, S-7.A.5, S-B.A.5,
loại 3 (CTT3): S-7.A.7, S-7.A.A,
loại 4 (CTT4): S-7.A.8, S-7.A.9,
loại 5 (CTT5): S-6.0,
an toàn tại nơi làm việc: S-0.B, S-7.B
Chẩn đoán lỗi nguồn, lỗi phụ, lỗi tham số
Địa chỉ giao diện AS
chuyển nhượng thông qua cấu hình hoặc tự động
Thời gian chu kỳ tối đa. 5 ms (ở 31 hoặc 62 nô lệ)
Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :
Đạt Nguyễn : 0886 497 585
Zalo: 0886 497 585
Email     : natatech006@gmail.com
Email2   : natatechvn@gmail.com
 
Các sản phẩm tương tự EL6201,
EL5001,
EL5002,
EL5021,
EL5101,
EL5151,
EL5152,
EL6001,
EL6002 ,
EL6021,
EL6022,
EL6080,
EL6201,
EL6224,
EL6601 ,
EL6614,
EL6631,
EL6632,
EL6688,
EL6692,
EL6720 ,
EL6731,
EL6731-0010,
EL6740-0010,
EL6751,
EL6751-0010,
EL6752 ,
EL6752-0010,
EL6851,
EL6851-0010,
EL6900,
EL6904,
EL6930,
EL7031,
EL7041,
EL7051 ,
EL7201 ,
EL7332,
EL7342,
 

Thông tin liên hệ


: botmeat321
:
:
:
: