Đặt banner 324 x 100

Bộ điều khiển MR-J3-40A mitsubishi


 Hình ảnh: Một số dòng mitsubishi khác:

MR-J3-350B4
MR-J3-40A
MR-J3-40A1
MR-J3-40B
MR-J3-30-DUKA4
MR-J3-350A
MR-J3-350A4
MR-J3-350B
MR-J3-60A4
MR-J3-60B
MR-J3-60B4
MR-J3-700A
MT-J3-20A1
MR-J3-10A
MR-J3-10A1
MR-J3-10B
MR-J3-10B1
MR-J3-11KA
MR-J3-11KA4
MR-J3-11KB
MR-J3-11KB4
MR-J3-15KA
MR-J3-15KA4
MR-J3-15KB
MR-J3-15KB4
MR-J3-70B
MR-J3-100-RJ070
MR-J3-100-RJ070
MR-J3-100T
MR-J3-100T-ED
MR-J3-40A
MR-J3-100B
MR-J3-70A
MR-J3-100A
MR-J3E-70B
MR-J3-200A
MR-J3-700A4
MR-J3-700B
MR-J3-700B4
MR-J3-70A
MR-J3-40T
MR-J3-10A1
MR-J3-40B1
MR-J3-500A
MR-J3-500A4
MR-J3-500B
MR-J3-500B4
MR-J3-60A
MR-J3-100A
MR-J3-100A4
MR-J3-100B
MR-J3-100B4
MR-J3-20B1
MR-J3-22KA
MR-J3-22KA4
MR-J3-22KB
MR-J3-22KB4
MR-J3-30-DUKA
MR-J3-20T
MR-J3-200A4
MR-J3-200B
MR-J3-200B4
MR-J3-20A
MR-J3-20A1
MR-J3-20B

Bộ điều khiển Servo MR-J3-40A
- Nguồn cấp: 3-phase 200 ~ 230VAC 50/60Hz hoặc 1-phase 200 ~ 230VAC 50/60Hz
- Dòng điện vào định mức: 2.6A
- Tần số biến đổi cho phép: tối đa ±5%
- Dòng điện đầu ra: 3-phase 170VAC
- Công suất: 400W
- Loại motor tương thích: HF-MP(43), HF-KP(43)
- Dòng Servo Amplifier đa năng, chức năng điều khiển vị trí, tốc độ và moment
- Phương pháp điều khiển chế xung PWM và điều chỉnh dòng điện.
- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ms. Hà: 0931 222 685
Zalo : 0931 222 685
Email : hoanganhphuong010@gmail.com
Email : hoanganhphuongvietnam@gmail.com
kythuattudonghoahoa.blogspot.com
Công ty TNHH Hoàng Anh Phương
Văn phòng: số 15, đường E, khu dân cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường
3, P An Bình, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Cảm ơn Anh Chị đã quan tâm .

#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien
#GiaRe #ChinhHang #DongCo #Servo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot #ChuyenPhanPhoi
#NhaPhanPhoi #DaiLy #Mitsubishi #Schneider #Omron #Hitachi #Festo #NangLuongMatTroi
#Solar #Energy #Contactor #CB #CauDao #CauDaoDien

Thiet Bi Dien, Gia Re, Chinh Hang, Nhap Khau, Gia Tot, Chuyen Phan Phoi, Nha Phan Phoi, Dai
Ly, PLC, Bien Tan, Cam Bien, Sensor, Dien Tu Dong Hoa, Dien Tu, Chuyen Cung Cap, Dong Co,
Servo, Bo Giam Toc, Mitsubishi, Schneider, Omron, Hitachi, Festo, Nang Luong Mat Troi, Solar,
Energy, Contactor, CB, Cau Dao, Cau Dao Dien, Van Dien Tu, Co Khi, Khi Nen, Co Dien Tu