Đặt banner 324 x 100

Bán chó Maliniois chó becgie Bỉ Thông minh 3 tháng


Malinois becgie bỉ 4 con  cái đầy đủ bố nguồn gen PhÁp hơn 3 tháng và bầy 9 con đực cái hơn 2 tháng .Bố nhập thần kinh cực tốt ham đồ khung gọng to cao chích ngừa sổ giun đầy đủ bảo hành thuần chủng trọn đời... bảo hành bệnh tật lỗi