Đặt banner 324 x 100

Các vấn đề cần lưu ý để đăng nhập an toàn nhiều tài khoản Facebook


  Thông thường khi chúng ta sử dụng facebook để quảng cáo thì tài khoản facebook rất dễ bị khóa nên việc duy trì tài khoản facebook tốn nhiều chi phí và sức lực hơn, tài khoản Facebook yêu cầu rất cao về mặt thiết bị của chúng ta . Vậy một lượng lớn tài khoản Facebook được sinh ra như thế nào, cũng là làm thế nào để vận hành hàng loạt tài khoản , dưới đây tôi sẽ trình bày cho mọi người.

  Nếu bạn muốn đăng ký tài khoản facebook, thì yêu cầu về môi trường mạng và IP là rất quan trọng. Chúng tôi đã thử nhiều phương pháp và phương án chúng tôi đã áp dụng sau đó là phương án Hubstudio(http://www.hubstudio.com/). Tôi sẽ chỉ cho bạn một mẹo nhỏ. Khi đăng ký facebook, hãy cố gắng không sử dụng IP Proxy của Mỹ đăng ký, vì IP proxy ở Hoa Kỳ có thể bị chặn, và khả năng bị chặn khá cao, bạn có thể sử dụng IP bên ngoài Hoa Kỳ, tốt nhất là Bắc Mỹ, để đăng ký, chẳng hạn như Canada, Mexico, Anh, vv, Như vậy tỷ lệ thành công sẽ được cải thiện rất nhiều, mọi người có thể thử.

  Có thể làm gì với phần mềm hệ thống trình duyệt Hubstudio?

  Đầu tiên, bạn có thể đăng nhập hàng loạt tài khoản facebook, và kiểm tra trạng thái của tài khoản khi đăng nhập;

  Thứ hai, Hubstudio hỗ trợ môi trường trình duyệt nhận diện độc lập với 1 tài khoản duy nhất để mở hàng loạt tài khoản facebook .

  Thứ ba, hoạt động tự động, tạo hàng loạt trình quản lý doanh nghiệp BM, kéo ngân sách quảng cáo hằng ngày, tạo trang chủ, tạo tài khoản quảng cáo, v.v.

  Nếu các bạn quan tâm đến trình duyệt Hubstudio, bạn có thể tải xuống từ trang web chính thức của Hubstudio.

Thông tin liên hệ


: Hubstudio
:
:
:
: