Đặt banner 324 x 100

Tài khoản Google đăng ký mới luôn bị khóa liên tục, giải quyết như thế nào?


  Trường hợp này thường xảy ra trên các tài khoản mua , vì các tài khoản mua được đăng ký hàng loạt, mặc dù họ sẽ thay đổi IP, thay đổi trình duyệt, xóa cookie đã lưu trong bộ nhớ cache khi đăng ký ... nhưng có một điều chắc chắn không có cách nào để thay đổi: đó là máy tính! Chúng ta sẽ không bàn cụ thể việc Google khóa kỹ thuật của những máy tính này . Tóm lại việc tự mình xóa Cookie trong bộ nhớ đêm là không có hiệu quả .

  Nếu bạn đăng ký tài khoản của chính mình, thì có nghĩa là bạn cũng đã thực hiện các thao tác hàng loạt tương tự, nhưng một số người sẽ cảm thấy bị oan, tôi không có đăng ký tài khoản nhiều lần ~ Vậy là vì sao ? Có khả năng là vấn đề ở đường dây IP nước ngoài , bởi vì chúng ta đăng nhập vào Google đều là dùng mạn cộng hưởng, có thể có ai đó đã có hành vi vi phạm như dùng cùng một dây dẫn để tiến hành thao tác đăng ký , thu thập hàng loạt tài khoản .

  Tóm lại, hãy cố gắng tự mình đăng ký. Đăng ký hàng loạt tài khoản Google với trình duyệt Hubstudio(http://www.hubstudio.com/) sẽ không lo bị chặn, vì Hubstudio tạo ra nhiều môi trường độc lập cho người dùng, tương đương với nhiều máy tính, cho dù đó là địa chỉ Mac, Cookie hay IP thì cũng đều là khác nhau , Google sẽ cho rằng đây là tài khoản được đăng ký bởi nhiều người và tất nhiên sẽ không bị khóa tài khoản.

Thông tin liên hệ


: Hubstudio
:
:
:
: