Đặt banner 324 x 100

Chậu chum tròn trồng Sen đẹp


Bên xưởng e mi ra mt mu chu chum tròn t linh chân quỳ cc kỳ đp
Đường kính chu 1m và chiu cao chu là 0.8m
Chu chum rt thích hp trng sen, trng cây cnh nhà th, chùa, bit th
E ship hàng tn nơi nha
Anh ch nào cn c liên h trc tiếp e
https://cayxanhbinhduong.com/chau-chum-trong-sen/

Thông tin liên hệ


: cayxanhbinhduong
:
:
:
: