Đặt banner 324 x 100

Đại Học Mở Hà Nội Đào Tạo Đại Học Trực Tuyến - Thi Tại TP.HCM


Đại Học Mở Hà Nội
Đào Tạo Đại Học Trực Tuyến - Thi Tại TP.HCM
Khai giảng (khởi động): CN, ngày 31/10/2021
Hạn cuối nộp hồ sơ ngày 24/10/2021
Ngành đào tạo: 
Ngôn Ngữ Anh, Luật , Luật KT,
Quản Trị DV Du Lịch Và Lữ Hành, QTKD,
Kế Toán, TC - NH, CNTT
+ Thi hết môn Tại TP HCM ;
+ Thi Đạt đủ môn Được xét TNĐH ;
0918230509 (Thầy Sơn)  0909979811 (Cô Lan)
Email: maisonnapa@gmail.com