Đặt banner 324 x 100

Đào Tạo Đại Học - Thạc sỹ Thi Tại TP.HCM LH 0918230509 (THẦY SƠN)


Đào Tạo Đại Học  - Thạc sỹ Thi  Tại TP.HCM LH 0918230509 (THẦY SƠN)
 
 1. Ngành đào tạo đại học :
 1. Ngôn Ngữ Anh
 2. Luật
 3. Luật Kinh tế
 4. Quản Trị DV Du Lịch Và Lữ Hành
 5. Quản trị kinh doanh
 6. Kế Toán,
 7. Tài chính – ngân hang
 8. Công nghệ thông tin
 9. Quản lý Nhà nước
 10. Quản lý Xây dựng
 11. Kiến trúc
 12. Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
 13. Kỹ sư Kỹ thuật Điện (chuyên ngành hệ thống Điện)
 
 1. Ngành đào tạo thạc sỹ :
 1. Thạc sỹ Luật kinh tế
 2. Thạc sỹ quản lý Xây dựng
 3. Thạc sỹ quản lý Kinh tế

 Liên hệ: 0918230509 (Thầy Sơn)   0909979811 (Cô Lan)
Email: maisonnapa@gmail.com
Website: saigondantri.edu.vn