Đặt banner 324 x 100

Tiếng trung tại atlantic đại đồng-chủ đề công xưởng


1. Tên tiếng Trung một số công xưởng, nhà xưởng, nhà Máy
Công Xưởng
Công xưởng điện 电力工 diànlì gōngchǎng
Công xưởng in 印刷工厂 yìnshuā gōngchǎng
Công xưởng lọc dầu 炼油工 liànyóu gōngchǎng
Công xưởng hóa chất 石化工厂 shíhuà gōngchǎng
Công xưởng gỗ 木材工厂 mùcái gōngchǎng
Công xưởng gốm sứ 陶瓷工厂 táocí gōngchǎng
Công xưởng gang thép 钢铁工 gāngtiě gōngchǎng
Công xưởng giấy 纸工 zàozhǐ gōngchǎng
Công xưởng nhựa 塑料工厂 sùliào gōngchǎng
Xưởng sản xuất da 制革工厂 zhìgé gōngchǎng
Công xưởng giày da 皮鞋工厂 píxié gōngchǎng
Công xưởng nhuộm 染料工厂 rǎnliào gōngchǎng
Công xưởng điện tử 电子工 diànzǐ gōngchǎng
Công xưởng cơ khí 机器工厂 jīqì gōngchǎng
 
Nhà máy thép. 钢铁 gāngtiěchǎng
nhà máy xi măng 水泥厂 shuǐní chǎng
nhà máy sợi 纱线 shā xiàn chǎng
nhà máy gạch zhuān chǎng
nhà máy may mặc 服装厂 fúzhuāng chǎng
nhà máy nhiệt điện 火力发电 huǒlì fādiàn chǎng
nhà máy thủy điện 水力发电 shuǐlì fādiàn chǎng
HOTLINE:0865.364.826
ĐỐI DIỆN CÂY XĂNG HÚC-ĐẠI ĐỒNG-TIÊN DU-BẮC NINH