Đặt banner 324 x 100

Những điều bạn cần biết để thực hiện truy xuất nguồn gốc


 
Các
nguyên tắc của truy xuất nguồn gốc sản phẩm bao gồm: • 

1. Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm tuân theo nguyên tắc: tiến một bước - sau một bước để đảm bảo theo dõi và xác định là: - giai đoạn trước sản xuất và giai đoạn sau sản xuất trong nhà máy sản xuất; - Công ty sản xuất và bán hàng đầu tiên và công ty sản xuất và kinh doanh cuối cùng sản xuất sản phẩm và đưa ra thị trường • 
2. Sản phẩm truy xuất nguồn gốc theo lô sản xuất đối với sản phẩm truy xuất nguồn gốc. •
3. Nếu quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm không an toàn, các công ty sản xuất và tiếp thị sản phẩm sẽ sử dụng dựa trên thông tin trích xuất từ ​​hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm do cơ sở thiết lập theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư 25/2019 / TTBYT và các nguồn thông tin có liên quan khác.

Thông tin cần cung cấp khi đăng ký truy xuất nguồn gốc hàng hóa:
 Cơ sở sản xuất phải tổ chức, ghi chép, lưu trữ và đảm bảo rằng các thông tin sau luôn có sẵn để trích xuất và báo cáo các thông tin sau trước khi có thể tạo ra. Hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm • 
1. Thông tin  sản phẩm •
a) Tên sản phẩm; •
b) số lô sản xuất của sản phẩm; • 
c) số lượng sản phẩm trong lô sản phẩm được sản xuất; • 
d) ngày sản xuất của lô sản phẩm; • 
đ) hạn sử dụng đối với các sản phẩm có hạn sử dụng bắt buộc; •
e)  nhận dạng sản phẩm (nếu có);•
g) Nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến cho lô sản phẩm: Tên, thông tin xuất xứ sản phẩm theo quy định đối với sản phẩm trong nước sản xuất, thông tin xuất xứ hàng hóa theo quy định.
h) Vật liệu bao gói, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm để đóng gói lô sản phẩm: tên, thông tin xuất xứ sản phẩm theo quy định đối với sản phẩm sản xuất trong nước, thông tin xuất xứ hàng hóa theo quy định đối với sản phẩm nhập khẩu.
 Thông tin cung cấp khi đăng ký truy xuất nguồn gốc hàng hóa: Nhà sản xuất phải tổ chức, ghi chép, lưu trữ việc trích xuất, báo cáo các thông tin sau và đảm bảo rằng mình đã thiết lập các thông tin sau trước khi thiết lập hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm • 
1. Lô sản phẩm thông tin • a) tên của sản phẩm; • b) số lô sản xuất của sản phẩm; • c) số lượng sản phẩm trong lô sản xuất; • d) ngày sản xuất hàng loạt; • đ) Thời hạn sử dụng đối với các sản phẩm có thời hạn sử dụng theo quy định; • e) mã nhận dạng sản phẩm (nếu có); • g) Nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến cho lô sản phẩm: Tên, thông tin xuất xứ của sản phẩm theo quy định đối với sản phẩm quốc gia. Liên hệ thực phẩm đối với việc đóng gói lô sản phẩm: Tên, thông tin xuất xứ sản phẩm theo yêu cầu đối với thành phẩm Thông tin xuất xứ hàng hóa theo yêu cầu đối với sản phẩm nhập khẩu. • 
2. Số lượng sản phẩm trong lô sản xuất chưa xuất kho và vẫn còn trong kho của cơ sở sản xuất sản phẩm. 
3.Danh sách tên, địa chỉ của khách hàng  nhà phân phối sản phẩm (nếu có); số lượng sản phẩm trong lô sản xuất được nhập, xuất bán còn tồn kho và có thể cung cấp thông tin về các công đoạn nuôi trồng, chế biến để hoàn thành sản phẩm.
-------------------------------------------------------------
Chi tiết liên hệ
Địa chỉ: Số 34 đường B8, KDC Hưng Phú, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
Điện thoại: 0939 868 768
Email: ocheck.truyxuat@gmail.com

#truyxuatnguongoc  #truyxuatnguongocnongnghiep #truyxuatnguongocthucpham #truyxuatnguongocCanTho #truyxuatnguongoccaylua #truyxuatnguongoccaytrong #truyxuatnguongocVietNam #truyxuatnguongocthuysan #truyxuatnguongocnongsan
 

Thông tin liên hệ


: upmstore
:
:
:
: