Đặt banner 324 x 100

Tiêu Chuẩn ISO 9001:2015 – Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Các Yêu Cầu


Tiêu chuẩn mới có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

Thư viện tiêu chuẩn xin đưa ra những thông tin liên quan tới tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Dù có thể chưa đầy đủ, nhưng những kiến thức dưới đây sẽ là nền tảng ban đầu cho Doanh nghiệp muốn xây dựng và đạt được chứng nhận ISO.


TIÊU CHUẨN ISO 9001 – NHỮNG NỘI DUNG QUAN TRỌNG

ISO LÀ GÌ ?

 • ISO là tên viết tắc của Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization for Standardization). ISO là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.
 • Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO được thành lập ngày 23 tháng 2 năm 1947. Là tổ chức độc lập phi chính phủ có trụ sở Ban thư ký ISO đặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Đến năm 2018 ISO có 161 thành viên quốc gia (national standards bodies)
 • Việt Nam gia nhập vào ISO năm 1977, là thành viên thứ 77 của tổ chức này.
 • Nhiệm vụ chính của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO là xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn này thông thường trở thành luật định thông qua các hiệp định hay các tiêu chuẩn quốc gia. Do đó, tiêu chuẩn do ISO ban hành có hiệu lực áp dụng trên toàn thế giới.

Nguồn từ: www.vi.wikipedia.org


ISO 9001 LÀ GÌ ?

ISO 9001 là một phần của ISO 9000, đây là một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất trên toàn thế giới.

Tính đến năm 2018, phiên bản mới nhất của ISO 9001 là phiên bản ISO 9001:2015. Đây là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức ISO phát triển và ban hành vào 24/9/2015 (phiên bản ban đầu được ban hành năm 1987).

Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001

ISO 9001:1987 Quality systems – Model for quality assurance in design/development, production, installation and servicing.

(Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật).

(ĐÃ HẾT HẠN)
ISO 9001:1994 Quality systems – Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing

(Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:1996 Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật).

(ĐÃ HẾT HẠN)
ISO 9001:2000 Quality management systems – Requirements

(Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2000 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu).

(ĐÃ HẾT HẠN)
ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements

(Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2008 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu).

(ĐÃ HẾT HẠN)
ISO 9001:2015 Quality managemeint systems – Requirements

(Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2015 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu).

(CÒN HIỆU LỰC)

Gia đình ISO 9000 bao gồm:

 • ISO 9000:2015: Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng.
 • ISO 9001:2015: Hệ thống quản lý chất lượng– Các yêu cầu.
 • ISO 9004:2009: Hệ thống quản lý chất lượng– Hướng dẫn cải tiến hiệu quả.
 • ISO 19011:2011: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2015 hiện nay được các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng ngày càng nhiều.


ISO 9001:2015 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – CÁC YÊU CẦU 

Như đã đề cập bên trên thì bộ tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 (Hệ thống quản lý chất lượng- Các yêu cầu), là phiên bản thứ 5 của tiêu chuẩn ISO 9001 trong đó phiên bản đầu tiên được ban hành vào năm 1987. Từ khi ra đời cho đến nay, ISO 9001:2015 đã trở thành chuẩn mực toàn cầu nhằm đảm bảo khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

So với các phiên bản trước đó thì nhìn chung ISO 9001:2015 có những điểm khác biệt rõ rệt.

Điểm khác biệt nổi bật nhất của phiên bản ISO 9001:2015 chính là việc tiếp cận tư duy dự trên rủi ro. Chính lối tư duy mới này giúp cho tổ chức của bạn có thể xác định được các nguyên nhân có thể làm các quá trình và hệ thống quả lý của tổ chức bị lệch khỏi kết quả đã được hoạch định. Từ đó tổ chức có thể đưa ra được các kiểm soát phòng ngừa các rủi ro và có cơ hộ cải tiến.

Điểm thay đổi thứ 2 chính là việc thay đổi các nguyên tắc quản lý chất lượng, bao gồm:

 • hướng vào khách hàng;
 • sự lãnh đạo;
 • sự tham gia của mọi người;
 • tiếp cận theo quá trình;
 • cải tiến;
 • quyết định dựa trên bằng chứng;
 • quản lý mối quan hệ.

ĐẶC ĐIỂM CỦA ISO 9001:2015 

Cấu trúc cấp cao:

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có sử dụng cấu trúc cấp cao HLS (High Level Structure). Hiện nay cấu trúc này đang áp dụng cho tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Bao gồm: ISO 9001; ISO 14001: ISO 22000; ISO 45001

Lợi thế của việc sử dụng cấu trúc cấp cao:

1: Có sự thống nhất giữa các thuật ngữ, định nghĩa và cấu trúc có thể sử dụng cho tất cả các tiêu chuẩn.

2: Tất cả các tiêu chuẩn sẽ đồng nhất và có thể dễ dàng tích hợp khi áp dụng thực hiện và chứng nhận.

Tiếp cận theo quá trình:

Tiêu chuẩn này thúc đẩy việc chấp nhận cách tiếp cận theo quá trình khi xây dựng, áp dụng và cải tiến liên tục của hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Các yêu cầu cụ thể được coi là thiết yếu đối với việc chấp nhận cách tiếp cận theo quá trình được nêu ở 4.4/

Việc hiểu và quản lý các quá trình có liên quan lẫn nhau trong một hệ thống sẽ đóng góp cho việc đạt được một cách hiệu lực và hiệu quả các kết quả dự kiến của tổ chức. Các tiếp cận này giúp tổ chức kiểm soát mối quan hệ và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quá trình của hệ thống, do đó kết quả thực hiện tổng thể của tổ chức có thể được nâng cao.

Cách tiếp cận theo quá trình đòi hỏi việc xác định và quản lý một cách hệ thống các quá trình và sự tương tác giữa các quá trình để đạt được các kết quả dự kiến phù hơpj với định hướng chiến lược và chính sách chất lượng của tổ chức. Việc quản lý các quá trình và tổng thể hệ thống có thể đạt được thông qua việc sử dụng chu trình PDCA với trọng tâm chung là tư duy dựa trên rủi ro nhằm tận dụng các cơ hội và ngăn ngừa kết quả không mong muốn.

Cấu trúc của ISO 9001:2015 trong chu trình PDCA

Cấu trúc của ISO 9001:2015 trong chu trình PDCA
Cấu trúc của ISO 9001:2015 trong chu trình PDCA

"Diễn Đàn ISO cung cấp thông tin hữu ích về các Tiêu Chuẩn Chất Lượng Quốc Tế cho các Doanh Nghiệp hội nhập với Thế Giới. Cung cấp dịch vụ Tư Vấn – Đào Tạo – chứng nhận ISO, cấp chứng chỉ ISO, uy tín chuyên nghiệp giấy chứng nhận ISO hiệu lực Quốc tế.
Địa chỉ: Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội                                                                      
Website: https://diendaniso.com/
Chỉ đường: https://goo.gl/maps/2VssoDx8vod3pccJ9
#tuvan #chungnhan #iso #tuvaniso #chungnhaniso #iso9001 #iso22000 #iso14001 #iso13485 #iso45001 #diendaniso #dien_dan_iso"

Thông tin liên hệ


: diendaniso
: DIEN DAN ISO
: 3388781355
: Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội