Đặt banner 324 x 100

Tên khu du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc


Tên khu du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc

Cam Nam 甘南 Gānnán Thuộc tỉnh Cam Túc
Chu Hải 珠海 Zhūhǎi  
Cố Cung 故宫 Gùgōng Còn gọi là Tử Cấm Thành
Cung Điện Potala 布达拉宫 Lāsà bùdálā gōng Nằm ở Lhasa, Tây Tạng
Cửu Trại Câu 九寨沟 Jiǔzhàigōu  
Đại Liên 大连 Dàlián  
Đập Tam Hiệp 三峡 Sānxiá  
Di Hòa Viên 颐和园 Yíhéyuán  
Hàng Châu 杭州 Hángzhōu  
Hồ Thanh Hải 青海湖 Qīnghǎi Hú  
Hoàng Sơn 黄山 Huáng Shān  
Lệ Giang 丽江 Lìjiāng  
núi Lư Sơn 庐山 Lú Shān  
núi Thái Sơn 泰山 Tài Shān  
Ô Trấn 乌镇 Wūzhèn  
Phượng Hoàng Cổ Trấn 凤凰古镇 Fènghuáng Gǔzhèn  
Quảng Trường Thiên An Môn 天安门广场 Tiān’ānmén Guǎngchǎng  
Quế Lâm 桂林 Guìlín  
Tây Hồ 西湖 Xī Hú ở  Hàng Châu
Thập Tam Lăng 十三陵 Shísānlíng  
Tô Châu 苏州 Sūzhōu  
Trương Gia Giới 张家界 Zhāngjiājiè  
Trường Thành 长城 Chángchéng  
Tượng Binh Mã 兵马俑 Bīngmǎyǒng ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng
Vạn Lý Trường Thành 万里长城 Wànlǐ chángchéng