Đặt banner 324 x 100

Lớp học chứng chỉ bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính


THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

- Căn cứ Nghị định 101/2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức;
- Căn cứ thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức;
- Căn cứ chỉ thị 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó yêu cầu đảm bảo đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định; Đảm bảo đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các cán bộ, công chức, viên chức, Chúng tôi xin thông báo tập hợp nhu cầu đăng ký các khóa bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và ngạch Chuyên viên chính, Lãnh đạo cấp phòng có thông tin như sau:
1. Thời gian học: Ngoài giờ hành chính (buổi tối hoặc cuối tuần)
2. Thời lượng: 2 tháng
3. Hình thức học và thi: Online bằng phần mềm Zoom/Trans
4. Chương trình học: Theo tài liệu bồi dưỡng do Bộ Nội vụ ban hành
5. Đơn vị đào tạo và cấp chứng chỉ: Các trường được phép đào tạo theo quy định tại Nghị định 101/2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức
Quý anh/chị hoặc bạn bè, người thân có nhu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng trên, vui lòng liên hệ Ban Tổ chức lớp để được thông báo lịch khai giảng mới nhất:
Tel/Zalo: Ms Thanh 0902 86 86 84

Thông tin liên hệ


: daotaokhaihaiquan
:
:
:
: