Đặt banner 324 x 100

Khoá học xuất nhập khẩu thực tế online


TUYỂN SINH LỚP XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ
Đăng ký: Ms Thanh 0902 86 86 84 

****** Khoá học “Nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế” cung cấp cho người học kiến thức toàn diện, cập nhật và bám sát thực tế về hoạt động xuất nhập khẩu bao gồm đàm phán, soạn thảo và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (HĐMBHHQT) với các nghiệp vụ cụ thể:
- Thuê tàu,
- Mua bảo hiểm,
- Làm thủ tục hải quan điện tử,
- Thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại…
tuân theo quy định của pháp luật, hiệp ước và các thông lệ quốc tế.
***** Với phương pháp giảng dạy “học đi đôi với thực hành” dựa trên các tình huống và chứng từ thực tế, khóa học này phù hợp với mọi đối tượng dù đã học hay chưa theo học chuyên ngành liên quan đến Xuất nhập khẩu
---------------------------------------------​
THÔNG TIN KHOÁ HỌC:
- Lịch học: Buổi tối hoặc cuối tuần
- Thời lượng: 2 tháng
- Thời gian học: ngoài giờ hành chính
- Hình thức học: online qua ZOOM
Chương trình học:
1. Vai trò của xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế đối với Việt Nam và thế giới
2. Tổng quan về quy định pháp luật, tập quán Quốc tế và Việt Nam tác động đến hoạt động Xuất Nhập Khẩu, thương mại Quốc tế
3. Các Case Study thực tế
4. Hiểu biết về công ước của liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa Quốc tế (CISG)
5. Hợp đồng ngoại thương và các kiến thức liên quan đến hợp đồng ngoại thương trong buôn bán Quốc tế
6. Những lý luận cơ bản về đàm phán
7. Kỹ thuật đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu
8. Quá trình chuẩn bị cho công tác đàm phán trong xuất nhập khẩu
9. Nghiệp vụ giao nhận vận tải trong xuất nhập khẩu
10. Các phương thức thanh toán Quốc tế chủ yếu
11. Các tranh chấp xảy ra và kĩ năng xử lí các tranh chấp trong hoạt động xuất nhập khẩu
12. Ứng xử khi xảy ra tranh chấp

Thông tin liên hệ


: daotaokhaihaiquan
:
:
:
: