Đặt banner 324 x 100

Tiếng Hàn Atlantic Từ Sơn chủ đề tin học văn phòng


Tiếng Hàn Atlantic Từ Sơn chủ đề tin học văn phòng
STT Tiếng Hàn Tiếng Việt
1 사무실 văn phòng
2 경리부 bộ phận kế tóan
3 관리부 bộ phận quản lý
4 무역부 bộ phận xuất nhập khẩu
5 총무부 bộ phận hành chính
6 업무부 bộ phận nghiệp vụ
7 생산부 bộ phận sản xuất
8 컴퓨터 máy vi tính
9 복사기 máy photocoppy
10 팩스기 máy fax
11 전화기 điện thoại
12 프린트기 máy in
13 계산기 máy tính
14 장부 sổ sách
15 기록하다 vào sổ / ghi chép
16 전화번호 số điện thoại
17 열쇠, chìa khóa
18 여권 hộ chiếu
19 외국인등록증 thẻ người nước ngoài
20 백지 giấy trắng
21 월급 lương
22 출근카드 thẻ chấm công
23 보너스 tiền thưởng
24 월급명세서 bảng lương
25 기본월급 lương cơ bản
26 잔업수당 tiền tăng ca / làm thêm
27 특근수당 tiền làm ngày chủ nhật

ĐẦU TỪ SƠN: 24 LÝ THÁNH TÔNG- ĐỒNG NGUYÊN- TỪ SƠN- BẮC NINH (zalo 0971.923.845/0973.825.167)
ĐẦU ĐẠI ĐỒNG: ĐỐI DIỆN CÂY XĂNG DƯƠNG HÚC( zalo 0389431182/ hotline: 0865364826)