Đặt banner 324 x 100

Bán và cho thuê đầm cóc ****


Cho thuê máy đm cóc, Máy đm bàn nhp khu 0932283222

Công ty c phn máy và thiết bị xây dựng AHA
                       AHA.,JSC
Phân Ph
i Đc Quyn Máy Xây dng công trình như Máy lu, Máy đm cóc, Ct St và Máy Un St...

Showroom : 289 Nguy
ễn Xiển, Thanh Xuân,  Hà Ni

Liên h
Mr TUẤN ANH  : 0932283222

WEB: http://thietbixaydung24h.com.vn/

GMAIL: maydamcoc@gmail.com
AHA là nhà phân ph
i đc quyn sn phm máy dng
Hi
n nay chúng tôi đang m rng hp tác vi các đi tác cung cp bên Trung Quc, Hàn quc, Nht Bn đ cung cp các loi máy móc thiết b phc v thi công xây dng cho nhu cu ti Vit Nam.
Chúng tôi xin gi
i thiu mt s mt hàng như sau:
Máy lu rung d
t tay , may lu dt tay nht bn , may lu dt tay , lu rung dt tay.

·                     Máy lu dt tay sakai, xe lu dt tay sakai.

 

 

·                     Máy lu dt tay mikasa, xe lu dt tay mikasa.

·                     Máy lu dt tay tacom,xe lu dt tay tacom.

·                     Máy lu dăt tay MEIWA,xe lu dt tay tacom.

 

 

·                     Máy mi và máy đã qua s dng, máy  còn nguyên bn, cht lượng đm bo-Vi trng lượng t 500kg - 1200kg,-máy lurung s dng d dàng, chi phí thp, đc bit thích hp cho thi công nhng công trình nh như  đường đi, va hè, các công trình giao thông nông thôn.