Đặt banner 324 x 100

Kính mừng ngày vía đức Địa Tạng Vương bồ tát (30/7 âm lịch)


Đức Địa Tạng Vương là vị Bồ tát gần gũi quen thuộc với chúng sinh qua lời thệ nguyện: “Địa Ngục chưa không thề chẳng thành Phật, chúng sanh chưa độ tận thề ko chứng quả Bồ đề”. Với đại nguyện thậm thâm ấy, Địa Tạng Vương Bồ Tát thường tùy duyên ứng hiện vào cõi Ta Bà hoá độ chúng sinh bằng thiếu gì hình tướng nhân duyên mà chúng sinh ko hề hay biết. Phần đông, Phật tử biết tới Ngài qua hình tướng một vị Tỳ kheo tay cầm minh châu, tay cầm tích trượng, đầu đội mão Tỳ Lô quán đảnh đứng hoặc ngồi trên con Đề Thính, dắt chúng mê tình thoát chốn u đồ, giúp người thức giấc giác về nơi bảo sở. Thế nhưng! Địa Tạng Bồ tát đích thực là ai, Ngài là con người mang thật hay huyền thoại? Ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là ngày nào và có ý nghĩa như thế nào đối với những người tu hành theo hạnh nguyện và kính thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại gia. Cùng xem ngay bài viết từ phía Đồ Đồng Dung Quang Hà dưới đây để có thêm cho mình những thông tin hữu ích nhé!

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Theo kinh Địa Tạng, tiền thân của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị trưởng nhái tử, vì muốn được thân tướng trang nghiêm tốt tuyệt vời như Chư Phật nên thệ nguyện độ toàn bộ chúng sinh bị khốn khổ. Trên quá trình tu hành Bồ Tát Đạo đó, vì thấy chúng sinh miệt mài lầm trầm luân trong sanh tử khổ, trong lúc họ tự sẵn sở hữu đức tướng thanh tịnh từ Như Lai mà không biết vận dụng bắt buộc Ngài phát thệ độ tận toàn bộ chúng sinh. Bởi vì trong mắt thanh tịnh từ phía Ngài, đa số chúng sinh là bà con thân bằng quyến thuộc cha mẹ anh em từ nhau của từ vô lượng kiếp tới nay, vì mê lầm ko nhận biết, lại bức bách tổn hại nhau, Có kiếp Ngài là Bà La Môn Nữ cứu mẹ, mang lúc ngài là Quang Mục Nữ lập nguyện to cứu mẫu của cần thệ độ tận chúng sinh giới. Chỉ lúc nào hầu hết chúng sinh thành Phật đạo, lúc đó Ngài mới viên thành thệ nguyện chứng người thương đề.

No alt text provided for this image

>> Xem thêm: Giải Mã Phật Nghìn Tay Nghìn Mắt Là Ai Trong Phật Giáo

Như vậy, tiền thân Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng như bao nhiêu người khác, nhưng do Trong Bi, Trí Huệ phát đại tâm đại lực và thệ nguyện rộng sâu, cho nên, Ngài phát triển thành Bồ Tát tế độ quần mê. Lẽ ra, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã sở hữu thể chứng quả Bồ Đề thành Phật từ lâu nhưng do bổn nguyện sâu dày, bắt buộc hiện tướng Bồ Tát tế độ quần mê ko mệt mỏi.

>> Xem thêm: Giải Mã Địa Tạng Vương Bồ Tát Cưỡi Con Gì?

Ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát? 

Theo truyền thống, ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ tát là ngày ba mươi tháng bảy âm lịch hàng năm. Thế nhưng, chưa rõ đây là ngày khánh đản hay thị tịch từ phía Đức Địa Tạng. Ở các nước như Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên,… nơi mà tín tâm Đại thừa vững mạnh, hay mảnh đất thiêng nơi đạo tràng Bồ tát như Cửu Hoa Sơn thì là ngày hội lớn, với bao nghi thức trang nghiêm.

Tại Việt Nam vào ngày 30/7 âm lịch hàng năm là ngày Vía Đức Bổn Tôn Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật tử và chúng sinh khắp nơi đều hướng về Phật để mô tả lòng kính ngưỡng bằng những hoạt động cúng nhịn nhường  tượng Phật, tụng kinh Địa Tạng Vương, khấn niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát và tổ chức các buổi lễ thuyết giảng Phật pháp, khiến cho việc thiện như phóng sinh, ăn chay, bố thí,… Việc thường xuyên tụng kinh, niệm Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng sẽ giúp quý Phật tử tránh xa được những khổ đau, khiến cho thiện tích đức, trời rồng hộ niệm, quả thành ngày một lớn, sở hữu thể thoát khỏi dịch bệnh, đơn đau, người thấy cung kính, quỷ thần phù trì vượt hầu hết gian nguy, hiểm ác. Bên cạnh đó, theo thông lệ của rằm tháng bảy là trung nguyên Địa quan xá tội chi kỳ do Bồ tát Địa Tạng phóng xả cứu tế khiến cho chủ tể, hình như, đây là sự pha trộn giữa Lão giáo và Phật giáo. Còn theo Nhật Bản vào ngày 24 hàng tháng thiết trai cúng dường cầu phước hay kỳ siêu gọi là Địa Tạng giảng.

No alt text provided for this image

 

>> Xem ngay: Lợi Lạc Khi Thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát Tại Nhà Và Những Điều Cần Biết

Ích lợi người tu hành theo hạnh nguyện hay kính thờ Bồ tát Địa Tạng

Một việc khiến nào cũng đều với kết quả từ phía nó, người Phật Tử thuần thành ko phải là người có niềm tin mù quáng, mà chánh tín trên tinh thần trí huệ, thấy rõ việc làm cho và kết quả từ mình một cách chính xác. Theo kinh Địa Tạng người tín thờ lễ lạy cúng nhịn nhường Đức Địa Tạng Vương Bồ tát thì vượt khỏi tội khổ trong ba mươi kiếp. Do nhân kính lễ người thành tựu diệu đức chơn tâm bắt buộc sinh tín tâm lành, ngừng nghĩ ko tạo ác nghiệp trong thời gian lâu dài nên mang phước báu như thế và trăm lần sanh lên cõi Trời Đao Lợi. Người đó sẽ được hưởng hai mươi tám điều tiện lợi sau:

 1. Các hàng Trời rồng ủng hộ .
 2. Quả lành ngày càng tăng thêm.
 3. Chứa nhóm nhân bậc thánh .
 4. Sanh về cực lạc không còn thối trên Đạo Bồ Đề.
 5. Đồ ăn mặc dồi dào đầy đủ.
 6. Bệnh tật không còn đến thân.
 7. Không gặp phải các tai nạn về nước và lửa.
 8. Không bị hại vì trộm cướp.
 9. Người khác thấy thì sanh lòng kính ngưỡng.
 10.  Các hàng quỷ thần thường phù hộ, độ trì.
 11.  Nữ tử mong muốn, đời sau sẽ được chuyển thân nam.
No alt text provided for this image

 

 1.  Hoặc làm con gái của các vị đại thần.
 2.  Tướng mạo trang nghiêm xinh đẹp.
 3.  Được sanh về các cõi trời.
 4.  Hoặc làm bậc vua chúa đế vương.
 5.  Trí huệ sáng suốt thấy rõ .
 6.  Mọi sự mong cầu đều được như ý nguyện.
 7.  Bà con thân quyến đều được phù hộ cho an vui hòa thuận.
 8.  Không gặp các tai hoạ bất ngờ.
 9.  Dứt sạch các nghiệp báo ở 3 đường dữ.
 10.  Đến đâu cũng không gặp những điều khó khăn, trở ngại.
 11.  Đêm nằm thường chiêm bao về những điều an lành.
 12.  Bà con thân thuộc đã qua đời đều được thoát khổ trần gian.
 13.  Theo phước báo đời trước mà thọ sinh.
 14.  Các bậc thánh hiền thường khen ngợi ủng hộ, độ trì.
 15.  Căn tánh thông minh sáng suốt.
 16.  Giàu lòng Từ Bi bác ái.
 17.  Cứu cánh sẽ được thành Phật.

>> Xem thêm: Giải Đáp 1001 Thắc Mắc Ngày Tốt Thỉnh Phật Di Lặc Về Nhà Là Ngày Nào?

Nguyện cho đa số mọi người được khai mở kho tàng vô giá trị tự chân tình tựu đại nguyện thậm thâm từ chính mình dìu dắt toàn bộ chúng sinh được trọn thành Phật đạo. Mỗi năm vào ngày 30/7 âm lịch chính là ngày lễ khánh đản từ phía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát như nhắc nhở con người chúng ta hãy nhớ đến hạnh nguyện thậm thâm từ phía Bồ tát Địa Tạng, cùng nhau phát đại nguyện độ sinh theo chí nguyện riêng của mình, dõng mãnh tấn tu đồng trang nghiêm Tịnh Độ, biến địa ngục tù A tỳ thành Cực Lạc, đồng viên thành Vô Thượng Đại Bồ Đề. Trên đây là chia sẻ từ phía Đồ Đồng Dung Quang Hà về ý nghĩa cũng như Ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát (30/7 âm lịch), hy vọng quý vị đã mang thêm cho mình những thông tin bổ ích. Nếu gia chủ đang sở hữu mong muốn phát tâm cúng nhịn nhường tượng đồng  Phật hay thỉnh các vị Phật, Bồ tát về thờ tại gia thì Đồ Đồng Dung Quang Hà là cửa hàng mà gia chủ ko buộc phải bỏ lỡ. Để can hệ sắm hàng quý gia chủ với thể truy hỏi cập vào website: dungquangha.com hoặc gọi cho chúng tôi qua hotline: 0944.58.1111 để được tư vấn và báo giá yếu tố nhất. Xin chào và hứa hẹn gặp lại trong các chủ đề thú vị tiếp theo!