Đặt banner 324 x 100

Từ vựng về mưa


Từ vựng về mưa

 1. 빗물: nước mưa 
 2. 우박: mưa đá
 3. 빗방울: hạt mưa
 4. 산성비: mưa axit
 5. 유성우: mưa sao băng 
 6. 안개비: mưa bụi 
 7. 이슬비: mưa phùn 
 8. 장대비: mưa nặng hạt 
 9. 폭우: mưa to 
 10. 여우비: mưa bóng mây
 11. 소나기: mưa rào
 12. 궂은비: mưa dai dẳng 
 13. 밤비: mưa đêm 
 14. 큰비: mưa lớn 
 15. 장마철: mùa mưa
 16. 인공강우: mưa nhân tạo 
 17. 봄비: mưa xuân
 18. 호우: mưa lớn( tập trung 1 chỗ) 
 19. 풍우: mưa dông