Đặt banner 324 x 100

Tiếng Anh Atlantic Từ Sơn chủ đề xe cộ


Tiếng Anh Atlantic Từ Sơn chủ đề xe cộ
Car: ô tô
Bicycle/ bike: xe đạp
Motorcycle/ motorbike: xe máy
Scooter: xe tay ga
Truck/ lorry: xe tải
Van: xe tải nhỏ
Minicab/Cab: xe cho thuê
Tram: Xe điện
Caravan: xe nhà di động
Moped: Xe máy có bàn đạp
Bus: xe buýt
Taxi: xe taxi
Tube: tàu điện ngầm ở London
Underground: tàu điện ngầm
Subway: tàu điện ngầm
High-speed train: tàu cao tốc
Railway train: tàu hỏa
Coach: xe khách
Boat: thuyền
Ferry: phà
Hovercraft: tàu di chuyển nhờ đệm không khí
Speedboat: tàu siêu tốc
Ship: tàu thủy
Sailboat: thuyền buồm
Cargo ship: tàu chở hàng trên biển
Cruise ship: tàu du lịch (du thuyền)
Rowing boat: thuyền có mái chèo
--- Đầu cầu 1: 24 Lý Thánh Tông - Đồng Nguyên - Từ Sơn - BN (Hotline: 0973.825.167)
--- Đầu cầu 2: Đối diện cây xăng Dương Húc - Đại Đồng- Tiên Du- BN (Hotline: 0865.364.826